Schapen voor 600 Burkinese families

Nieuwsberichten

De families leven in extreme armoede, vaak hebben ze geen enkele bron van inkomsten. We geven voorrang aan zwangere vrouwen en moeders met jonge kinderen.

We gebruiken specifieke criteria om de meest kwetsbare gezinnen te selecteren:

  • Het gaat om kleine veehoudersfamilies met een beperkte akkeroppervlakte.
  • De gezinnen leven in extreme armoede.
  • Moeders met kinderen jonger dan 5 jaar of zwangere vrouwen krijgen voorrang.
  • Vaak is er ondervoeding in het gezin.

Schapen, voer en dierengezondheidszorg

Elk gezin krijgt drie schapen en een voorraad voer. Lokale dierenartsen en dierenverzorgers leren hen hoe ze de dieren goed moeten verzorgen en hoe ze snel ziektes kunnen ontdekken. Zo kunnen ze op tijd een dierenarts of dierenverzorger verwittigen.

De families krijgen bovendien een jaar lang gratis dierengezondheidszorg. Elk schaap wordt preventief behandeld tegen wormen en ingeënt tegen pasteurellose. In geval van ziekte kunnen ze gratis een beroep doen op een dierenarts of dierenverzorger.

We concentreren ons op Yagha, een provincie in het noordoosten van het land. Die streek ligt in de Sahel: een droog klimaat met zeer korte en onvoorspelbare regenperiodes. Hierdoor mislukken de oogsten dikwijls.

Een schaap, een wereld van verschil

De mest van de schapen zorgt voor vruchtbare akkers en een geslaagde oogst. Zo krijgt het gezin vitaminerijke groenten te eten. Het oogstoverschot wordt verkocht op de markt.

Na enkele maanden verkopen de gezinnen hun schapen. Met de opbrengst kopen ze nieuwe schapen én voedsel. Meer zelfs, er zal eindelijk geld zijn om de dokter te betalen en de kinderen naar school te sturen.

Eén schaap voor een gezin in Burkina Faso kost 53 euro.

> Doe vandaag nog een gift