Pastoralisme vieren in Oeganda

Blog, Nieuwsberichten

“Dragen ze daar al kleren?” is zowat de meest gestelde vraag als ik in Kampala, de hoofdstad van Oeganda, vertel dat ik in Karamoja woon en werk. Het is maar één van de vele vooroordelen over het herdersvolk dat in het noordoosten van Oeganda leeft. Ze zouden gewelddadig en primitief zijn. Daarom is Karamoja Cultural Event zo belangrijk. Het zet de positieve aspecten van de Karimojong in de verf.

Al vijf jaar vindt dit festival plaats. Dit jaar was het district Kaabong de gastheer. Samen met onze lokale partner Dodoth Agropastoralist Development Organisation (Dado) ondersteunen we daar dierengezondheidszorg, spaargroepen van veehouders en duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen en water. De apotheose van het event viel op zaterdag, met een parade van de verschillende stammen in traditionele klederdracht en veel dans. De hele pastorale Ateker-gemeenschap die zich uitstrekt tot Ethiopië was vertegenwoordigd!

Waarom was ik nu samen met collega’s van Dierenartsen Zonder Grenzen op dit festival?

Het is een uitermate kleurrijk netwerkevenement, met in de kantlijn van de festiviteiten tal van ontmoetingen en ‘dialoogvergaderingen’. Verschillende lokale en internationale ngo’s stelden er onderzoek voor. En ouderlingen en afgevaardigden van verschillende dorpen en stammen bespraken er hun problemen. Eén van onze modelboeren nam het woord tijdens zo’n vergadering. Hij sprak in naam van de noordelijke stammen voor het behoud van erfgoed en tradities en dus ook toegang tot het land van voorouders. Met Dierenartsen Zonder Grenzen ijveren we mee voor het behoud van gemeenschappelijk grasland. Het traditionele patroon van rondtrekkende veeteelt biedt een natuurvriendelijk alternatief voor akkerbouw in de regio. Door met het vee water en gras te volgen, krijgt ander braak terrein de tijd om te herstellen. Zo staan de schaarse natuurlijke rijkdommen minder onder druk.

Voor mij waren die twee dagen op het Karamoja Cultural Event een toonbeeld van traditie, samenhorigheid en drang naar vooruitgang. Dat moeten we als ontwikkelingspartner mee aanmoedigen. Het was natuurlijk ook prachtig divers en kleurrijk.

Amber Dierckx