Pastoralisme als oplossing voor de meervoudige crisis in de Sahel?

Nieuwsberichten, Video's

Momenteel maakt de Sahel een politieke, humanitaire, voedsel- én veiligheidscrisis door. De voorbije jaren volgden de conflicten elkaar op in de regio. Conflicten die verankerd zijn in de tanende legitimiteit van de Sahel-staten, en dan vooral in Burkina Faso, Niger en Mali. Deze situatie is het gevolg van extreme ongelijkheden in de toegang tot essentiële diensten en natuurlijke rijkdommen, en de COVID-19-pandemie heeft deze ongelijkheden alleen maar verergerd. Bovendien vergroot de klimaatverandering de onveiligheid en weegt de pandemie zwaar op de fragiele economie van deze landen.

Vandaag leven 17 miljoen mensen op de rand van de armoede en de voedselonzekerheid in de Sahel (RPCA, 2020). Onder meer de pastorale gemeenschappen zijn bijzonder hard getroffen door de crisis. Enerzijds hebben zij door de onveiligheid geen toegang tot graslanden en waterpunten voor hun vee, anderzijds kunnen zij door de gezondheidsmaatregelen als gevolg van de pandemie hun producten (vooral melk en vlees) niet meer kwijt.

Een onhoudbare situatie die erop wijst dat het politieke niveau onvoldoende inzicht heeft in hun productiesysteem. Nochtans biedt dat systeem enorm veel mogelijkheden, niet alleen voor de economie maar ook in de strijd tegen de klimaatverandering. En de pastorale gemeenschappen vervullen daar een cruciale rol bij om de sociale samenhang in de regio te versterken.

Volg ons webinar

Om meer inzicht te krijgen in de uitdagingen van de huidige crisis en in de sleutelrol van de rondtrekkende veehouders, organiseren Dierenartsen Zonder Grenzen en Oxfam België een webinar op dinsdag 10 november van 11.30 tot 13.00 uur.

Terwijl in België een nieuwe regering aantreedt en de Europese Unie haar nieuwe strategie voor de regio probeert uit te stippelen, is de vraag wat het politieke niveau in België concreet kan doen om de crisis in de Sahel te helpen oplossen.

De sprekers 

  • Mathieu Pellerin (Frankrijk), Expert Sahel voor de International Crisis Group
  • Boubacar Cissé (Burkina Faso), coördinator van de Conseil Régional des Unions du Sahel en focal point van de Réseau Bilital Maroobe in Burkina Faso
  • Abas Mallam (Niger), secretaris-generaal van het Réseau nigérien pour la gestion non violente des conflits (GENOVICO) en lid van de Coalition Citoyenne pour le Sahel
  • Hamado Ouedraogo (Burkina Faso), landenverantwoordelijke voor Dierenartsen Zonder Grenzen België in Burkina Faso
  • Séverine de Laveleye (België), Belgisch parlementslid

(Her)bekijk de webinar

De webinaropname is hieronder beschikbaar (in het Frans), evenals op ons YouTube-kanaal en Facebook-pagina.

Hier vind je ook het webinar-rapport.