Biogas en veeteelt in Rwanda

Blog, Nieuwsberichten

Verschillende vertegenwoordigers van de Belgische ambassade, de lokale en nationale overheid, internationale en lokale ngo’s, en Imbaraga, de Rwandese partnerorganisatie van Dierenartsen Zonder Grenzen, woonden de lancering van het project bij. Dat ging van start met een bezoek aan een vrouwelijke dierenarts, wat een zeldzaamheid is. Want de meeste dierenartsen in Rwanda zijn mannen. Het project wil privédierenartsen meer in contact brengen met veehouders in afgelegen landelijke gebieden. Daarom krijgt deze dierenarts bijvoorbeeld hulp om haar activiteiten meer af te stemmen op hen. Ze kon een moto aankopen om ter plaatse te gaan, en kon een voorraad van diergeneesmiddelen en andere voorzieningen aanleggen. Verder kreeg ze technische vormingen en leerde ze hoe ze een kleine onderneming moet beheren.

Vervolgens bezochten ze twee melkkoebedrijven waar biogasinstallaties werden geplaatst. De koeienmest wordt hierin omgezet in methaangas, dat als brandstof dient. Ze kunnen die voor het koken of als verlichting gebruiken. Op die manier probeert het project om hernieuwbare energie te stimuleren. De biogasinstallaties hebben tal van voordelen. Gezinnen kunnen besparen op brandhout en kolen als brandstof, die door toenemende schaarste steeds duurder worden. Bovendien zijn biologische meststoffen ook nog eens gratis en aangepast aan de lokale cultuur. Verder hebben vrouwen minder last van ademhalings- of oogproblemen, omdat ze niet langer hout of kolen moeten gebruiken, die rook verwekken in de keuken.

Tot slot bezochten de aanwezigen ook de meest kwetsbare gezinnen die kleinvee hebben gekregen in het kader van het project. De kwetsbare gezinnen konden kiezen uit twee geiten of één zeug. De bedoeling is dat ze na verloop van tijd het kleinvee ’terugbetalen’ in de vorm van nieuwe dieren voor andere arme gezinnen in het dorp. Op die manier ontstaat een solidariteitsketen. De bezoekers merkten veranderingen in de attitudes van de gezinnen, dankzij bewustmakingscampagnes, waardoor bijvoorbeeld hun leefomstandigheden op vlak van hygiëne erop vooruitgaan.

Er ligt nog een lange weg voor de boeg, maar ik geloof in het enthousiasme van het team, waarmee we veel Rwandese boeren en hun gezinnen zullen bereiken en hun levens zullen verbeteren.

Martin Steel