Nigerese dierenarts op stage bij Belgische collega’s

Nieuwsberichten

Mariama wil onder andere ervaring opdoen rond kunstmatige inseminatie en chirurgische en verloskundige ingrepen. In Niger zijn de opleidingsmogelijkheden voor dierenartsen schaars. Voor Mariama is dit dus een unieke kans om nieuwe kennis op te doen. Eenmaal terug in Niger zal ze de opgedane kennis doorgeven aan haar collega-dierenartsen.

De afgelopen vijf jaar kreeg ze steun van Dierenartsen Zonder Grenzen in het uitbouwen van haar praktijk in Mayahi en het opzetten van een heus diergeneeskundig netwerk van dierenverzorgers. Deze dierenverzorgers zijn veehouders die na een korte opleiding basiszorgen kunnen toedienen aan de kuddes van omliggende dorpen. Mariama is de eerste én enige vrouwelijke dierenarts in Niger die op dit moment zo’n netwerk beheert.

De uitdagingen voor een goede dierengezondheid zijn legio in Niger. Het land telt nauwelijks 126 dierenartsen. Samen zijn ze verantwoordelijk voor een gebied dat 41 keer groter is dan België. Concreet betekent dit één dierenarts voor een regio zo groot als Vlaanderen. Het aanbod aan diergeneesmiddelen en de mogelijkheden om zich bij te scholen zijn schaars.

Om aan dit laatste iets te doen, besloten enkele Belgische dierenartsen een Nigerese collega uit te nodigen om zijn of haar kennis bij te schaven. Het is het tweede jaar op rij dat Dierenartsen Zonder Grenzen een stage organiseert voor een Nigerese dierenarts, in samenwerking met de Belgische (Franstalige) beroepsvereniging UPV en de Nigerese orde ONVN en beroepsvereniging AVPN.

Ontmoet Mariama op 9 september in Brussel

Op 9 september om 14u organiseert Dierenartsen Zonder Grenzen een ontmoeting met Mariama in Brussel. Ze zal er vertellen over haar ervaringen als dierenarts in Niger.

Iedereen is welkom. Wel graag een seintje aan [email protected] voor 4 september als je erbij wilt zijn.