Nieuwe mijlpaal in onze humanitaire actie

Nieuwsberichten

Eind december kreeg onze organisatie van de Europese Unie het certificaat van humanitair partnerschap. Met dit certificaat kunnen we voortaan aanspraak maken op financieringen voor humanitaire acties.

Na een maandenlange externe audit door L&S Bedrijfsrevisoren heeft het directoraat-generaal Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp (DG ECHO) een beslissing genomen.

Deze beslissing is gebaseerd op een grondige analyse van onze processen en strategieën, vooral op het gebied van deontologie en fraude- en corruptiebestrijding, projectplanning, -ontwikkeling en -beheer maar ook naleving van de humanitaire principes en van de regels inzake bescherming van persoonsgegevens. Ook het bestuur, het personeelsbeheer, de financiën en het IT-beheer van onze organisatie werden onder de loep genomen.

Een extra hulpmiddel om nog meer veehoudersgezinnen te helpen

Concreet kunnen we met dit certificaat nu reageren op de projectoproepen die de humanitaire tak van de Europese Unie (DG ECHO) ieder jaar publiceert. Daarnaast geeft het ons toegang tot subsidies van andere geldschieters. Het certificaat is immers een voorwaarde om samen te werken met de humanitaire afdeling van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

2021 vormt dus een kantelpunt in de geschiedenis van onze organisatie, waarvan de meeste acties tegenwoordig een ontwikkelingsdoel nastreeft. We zouden onze humanitaire acties nu geleidelijk kunnen opvoeren om alsmaar meer veehoudersgezinnen te helpen in Afrika. Enkele mogelijkheden die onze teams overwegen, zijn noodhulpacties inzake veehouderij, acties voor het verminderen van ramprisico’s en acties voor vluchtelingenhulp.

Onze organisatie is al enigszins vertrouwd met dergelijke activiteiten. In het verleden hebben we onze humanitaire expertise reeds ingezet voor zeer kwetsbare bevolkingsgroepen. Zo zijn we bijvoorbeeld op zeer korte termijn veehouders te hulp gekomen, die getroffen waren door overstromingen of uitzonderlijke droogte, vooral in West-Afrika. En in Burkina Faso werken we momenteel met Malinese vluchtelingen en binnenlandse ontheemden die weggevlucht zijn van het geweld in hun geboortestreek. We geven die mensen onder meer technische opleidingen om ze een nieuw leven te helpen opbouwen.