Minister Alexander De Croo op bezoek bij Nigerese melkboeren

Nieuwsberichten

Het melkinzamelcentrum in Kollo kreeg op dinsdag 21 juni 2016 bezoek van de Belgische minister voor Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo. Bijgestaan door enkele lokale melkveehouders stak hij een handje toe bij het in ontvangst nemen en stockeren van de melk. Hij ging eveneens in gesprek met melkophalers, lokale dierenverzorgers en vrouwengroepen.

Meer melk, meer inkomsten

Tijdens het bezoek had de minister veel interesse voor de werking van de melkcoöperatieve, meer bepaald de prijsbepaling en herverdeling van de winsten. Hij had ook oren naar de impact van de gezondheid van de dieren op de melkproductie. De minister was sterk onder de indruk van hoe het centrum het leven verbetert van de vele mensen en hun families die in de melkketen werken.

De Croo nam uitvoerig de tijd om met enkele vrouwengroepen te praten. Zij vertelden honderduit hoe hun koeien meer melk produceren, dankzij de goede zorgen van de lokale dierenverzorgers. Maar ook dankzij het veevoer dat ze bij het melkcentrum kunnen kopen aan een goede prijs. Door de betere melkproductie kunnen de families zelf meer melk drinken, meer melk verkopen aan het centrum en ook zelf een deel verwerken tot kaas, boter of yoghurt, die ze dan verkopen. Zo kunnen de vrouwen financieel bijdragen aan de kosten van het huishouden, bijvoorbeeld schoolkosten en medische zorg.

Ook voor de melkophalers zijn de voordelen groot. Ze konden een brommer kopen dankzij een microkrediet van Dierenartsen Zonder Grenzen. In vergelijking met vroeger, toen ze alles met de fiets deden, halen ze nu meer melk op en leveren die veel sneller af aan het melkcentrum. Deze grotere volumes zorgen op hun beurt voor een hoger inkomen voor de melkophalers. De kortere levertijden vermijden ook dat de melk slecht wordt en niet meer verkocht kan worden.

“Mensen helpen om meer zelf te doen”

Op het einde van de dag toonde minister De Croo zich zeer tevreden; wat hij zag sluit perfect aan bij zijn visie op ontwikkelingssamenwerking in het Zuiden:

“Het sterke punt van dit programma is dat Dierenartsen Zonder Grenzen aan alle aspecten van de melkketen werkt: er zijn dierenartsen en dierenverzorgers voor de vaccinaties, lokale mensen zorgen voor het ophalen en verdelen van de melk, en vrouwen verwerken de melk tot kaas en boter wat hen de kans geeft schoolmateriaal te kopen voor hun kinderen. Dit is precies wat de Belgische ontwikkelingssamenwerking wil bereiken: de mensen ter plaatse helpen om zelf meer te kunnen doen.”

Dierenartsen Zonder Grenzen ondersteunt de lokale melkketen

In Niger ondersteunt Dierenartsen Zonder Grenzen de melksector in de stedelijke gebieden. De melkproductie is er niet optimaal en geraakt moeilijk tot bij de consument, onder andere door een gebrek aan veevoeder en water, de slechte hygiëne tijdens het melken, transportproblemen en een gebrek aan infrastructuur. In deze omstandigheden kunnen consumenten niet anders dan geïmporteerde poedermelk kopen. Om deze situatie om te buigen ondersteunt Dierenartsen Zonder Grenzen élke schakel in de melkketen; van producent (melkveehouders) tot consument, van ophalers tot melkinzamelcentra en minimelkerijen. Dankzij al deze inspanningen kan de melkindustrie in Niamey zich nu via de melkbedrijfjes bevoorraden met lokale melk en kunnen consumenten genieten van heerlijke lokale melkproducten.