Micro-ondernemingen voor Malinese veehouders

Nieuwsberichten

“Natuurlijk zouden we het allerliefst terugkeren naar Mali, maar zolang er daar geen vrede is, zien we ons genoodzaakt ons leven hier in Burkina Faso zo goed mogelijk op te bouwen.” Aan het woord is Almougamar Aminatou. Vijf jaar geleden ontvluchtte ze het geweld in Mali en sindsdien woont ze in Goudebou, het vluchtelingenkamp in het noorden van Burkina Faso. Net zoals de meeste bewoners van het kamp is haar man veehouder.

Dierenartsen Zonder Grenzen ondersteunt deze veehouders onder meer door vaccinatiecampagnes te organiseren en veevoeder te verspreiden. Maar voorts willen we er ook voor zorgen dat deze vluchtelingen zelfstandig hun leven opnieuw kunnen opbouwen. Daarom helpen we hen bij het oprichten van micro-ondernemingen. Dit zijn kleine groepjes van 3 tot 12 personen die een eenzelfde activiteit beoefenen op basis van een gemeenschappelijk talent of ervaring.

Schapen

Almougamar vormt samen met twee andere vrouwen uit haar voormalige regio (Timboektoe) zo’n groep. De drie vrouwen ontvingen een startkapitaal van Dierenartsen Zonder Grenzen, waarmee ze besloten om tien schapen te kopen op de markt. Ze gaven de dieren de nodige verzorging en vitaminerijke voeding. “Twee maanden later verkochten we de schapen”, vertelt Almougamar. “We kozen het goede moment uit, namelijk een periode waarin er weinig schapen worden aangeboden op de markt. Zo konden we een hogere prijs vragen, waardoor we een winst van 70.000 CFA (100 euro) maakten”, klinkt het tevreden.

“Dankzij Dierenartsen Zonder Grenzen hebben we voor het eerst in vijf jaar opnieuw wat ademruimte en kunnen we zelfs een beetje sparen.”