Meat atlas: veeteelt wereldwijd in kaart gebracht

Nieuwsberichten

De Heinrich Böll Foundation en milieuorganisatie Friends of the Earth Europe willen op die vragen een antwoord geven. Ze verzamelden info en data over de veeteelt wereldwijd en goten die in een boeiend en genuanceerd rapport: Meat atlas, facts and figures about the animals we eat .

Anders consumeren

Deze ‘vleesatlas’ geeft een globaal perspectief op vlees- en zuivelproductie, van industriële factory farm tot de rondtrekkende veehouders. De organisaties willen aantonen dat de industrialisering van de veeteelt een zware impact heeft op milieu en maatschappij. De manier waarop we vlees produceren en consumeren moet daarom dringend herbekeken worden, zeggen de auteurs.

Vlees of vegetarisch?

De auteurs benadrukken dat het niet hun bedoeling is om iedereen ervan te overtuigen nooit meer vlees te eten. Ze willen vooral dat u nadenkt over de keuzes die u dagelijks maakt als consument. Meat atlas is dus in de eerste plaats een informatief document dat aantoont hoe consumptie en productie van vlees met elkaar verweven zijn, overal ter wereld. Het zoomt in op actuele tendensen zoals vegetarisme, de ecologische voetafdruk van vlees, sojaproductie in Zuid-Amerika en nog veel meer. Het rapport stelt ook enkele specifieke problemen aan de kaak, zoals de import van goedkoop bevroren kippenvlees, dat in het Zuiden concurreert met de lokale productie.

Weet wat je eet

Ook Dierenartsen Zonder Grenzen vindt het belangrijk om na te denken over het vlees op ons bord. Elke maaltijd die we eten, heeft immers een effect op het leven van mensen over de hele wereld, op het milieu, op de biodiversiteit en op het klimaat. Maar niet elk stukje vlees heeft een even grote invloed. De bijdrage van de veeteelt aan de klimaatverandering is sterk afhankelijk van het productiesysteem: bij kleinschalige veeteelt wordt veel minder CO2 uitgestoten (er zijn bijvoorbeeld geen gigantische stallen die de boer warm moet houden). De impact van de kleinschalige veeteelt is in dit opzicht dus te verwaarlozen, wanneer we die vergelijken met de geïndustrialiseerde veeteelt.

Kies voor duurzaam

Als we vlees eten, moeten we dat op een verantwoorde en bewuste manier doen. Het vlees dat we eten, zou van een betere kwaliteit moeten zijn, geproduceerd met respect voor mens, dier en aarde.

Meten is weten

Dankzij de vleesatlas kom je heel wat te weten over de vele gezichten van veeteelt. Ontdek waar op de wereld veehouders met hun kuddes rondtrekken en hoe ze zich aanpassen aan de vaak moeilijke omstandigheden. Lees hoe het zit met de ‘bevolkingsdichtheid’ van het vee in de Europese Unie. De vleesatlas heeft het zelfs over alternatieven voor vlees: van vegetarisme over laboburger tot insecten. Boeiende lectuur!

> Klik hier om Meat atlas te downloaden