Manneken Pis plast melk op Wereldmelkdag

Nieuwsberichten

Meer dan een miljard arme mensen in het Zuiden leven van de veeteelt. Dieren zoals koeien en geiten zorgen er voor melk, mest en een inkomen. In droge en woestijnachtige gebieden is veeteelt zelfs één van de weinige manieren om te overleven. In Afrika speelt melk een essentiële rol in de strijd tegen honger en armoede.

Minder dan 1 liter melk per dag

Terwijl een Belgische koe gemiddeld 25 tot 35 liter melk per dag produceert, geeft een Afrikaanse koe in het beste geval 2 tot 3 liter. De helft van het jaar, in het droogseizoen, produceren ze zelfs minder dan één liter door een tekort aan water, gras en dierengezondheidszorg. De aanhoudende droogte in de Sahel in West-Afrika zorgt op dit moment voor een zeer lage melkproductie onder de koeien. Melk is een van de weinige eiwitbronnen voor deze families en een gebrek aan melk leidt dan ook tot ondervoeding.

Dierenartsen Zonder Grenzen ondersteunt de melkproductie in Afrika door de gezondheid en voeding van de kuddes te verbeteren. De ngo vaccineert dieren, geeft opleidingen aan veeboeren en legt voorraden veevoer aan. Zo kunnen de koeien ook in het droogseizoen 2 tot 3 liter melk produceren.

Wereldmelkdag werd in 2001 in het leven geroepen door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO).