Laten we onze zuivelcrisis niet exporteren naar West-Afrika.

Nieuwsberichten

Net zoals in veel andere Europese landen, hebben de Belgische melkveehouders vandaag tonnen melkpoeder gedumpt in de velden, als teken van protest. Onze organisaties steunen deze actie en waarschuwen voor de bedreiging die deze crisis vormt voor de Europese melkboeren, maar ook voor de lokale melkketens in West-Afrika.

De Europese melkveehouders worden opnieuw geconfronteerd met een ernstige crisis: de inperkingsmaatregelen die zijn genomen om covid-19 aan te pakken, hebben geleid tot een ineenstorting van de melkprijzen. En deze prijzen staan reeds onder druk door de structurele overproductie.

De Europese Commissie heeft besloten voorrang te geven aan opslag in plaats van aan het terugdringen van de overproductie. Die “opslag” zal zich echter op een bepaald moment vertalen in “voorraadvermindering”. Dit zal de prijzen die aan de Europese producenten worden betaald gedurende vele maanden doen dalen en de uitvoer van goedkope zuivelproducten, met name naar West-Afrika, stimuleren.

De lokale melksector in West-Afrika is echter al kwetsbaar en kent weinig of geen overheidssteun. De covid-19-crisis verergert deze kwetsbaarheid. De bevoorradingsketens worden verstoord, wat rechtstreeks gevolgen heeft voor de kleine melkboeren. De minimelkerijen in de steden sluiten of verminderen sterk hun volumes aangezien de quarantainemaatregelen ervoor zorgen dat lokale melk niet kan worden vervoerd naar de steden.

Sidibé Moumouni, verantwoordelijke van de Kossam-melkerij in het Westen van Bobo (Burkina Faso) getuigt: “Mijn melkerij draait veel langzamer. De sluiting van de markten heeft ervoor gezorgd dat veel her-verkopers het werk hebben neergelegd. Hierdoor kunnen we het weinige dat we produceren niet langer verkopen. In een maand tijd verloor ik meer dan 6 miljoen CFA (= € 9.000).”

Bovendien heeft de Europese Commissie onlangs een buitengewone steun van 194 miljoen euro toegekend om de Sahellanden in alle sectoren te steunen. Deze steun is zinvol voor een regio die al verzwakt is door ongelijkheden en sociale en humanitaire crises die verband houden met de verslechterende veiligheidssituatie. “Maar de inspanningen van West-Afrikaanse melkboeren, staten en internationale hulp mogen niet teniet worden gedaan door Europese opslagsteunmaatregelen die de export naar diezelfde landen tegen lage prijzen bevorderen. Die export kan nuttig zijn, maar alleen als deze een aanvulling vormt op het lokale aanbod, zonder de ontwikkeling van de lokale West-Afrikaanse melksector te schaden”, waarschuwt Amadou Hindatou, coördinator van de campagne “Mijn melk is lokaal”.

Europa mag niet met de ene hand terugnemen wat het met de andere hand geeft. De crisis mag niet worden overwonnen door overschotten naar de Afrikaanse markten te exporteren, zoals in het verleden wél gebeurd is.

West-Afrikaanse en Europese melkboeren hebben gemeenschappelijke belangen: laten we onze problemen niet exporteren. Wij roepen de Europese Unie op de noodzakelijke en ondersteunende maatregelen te nemen om de producenten in Afrika en Europa in staat te stellen op een waardige manier van hun werk te leven en zo hun eerstelijnsrol in de crisis die we doormaken te erkennen.

De ondertekenende organisaties: APESS, Association pour la Promotion de l’Elevage au Sahel et en Savanne / West Afrikaanse Campagne « Mijn Melk is Lokaal » / Comité Français de Solidarité International / Dierenartsen Zonder Grenzen België / GRET / Oxfam-België / Oxfam-France / Oxfam in Burkina Faso / SOS Faim België