Koemest redt levens, doe mee aan onze crowdfundingactie!

Nieuwsberichten

In Rwanda gebruikt 90% van de bevolking brandhout om te koken. Maar in de kleine, niet-verluchte keukens leidt het gebruik van brandhout of houtskool tot ademhalingsproblemen en oogziekten. Bovendien verliezen kansarme families veel tijd en geld aan het sprokkelen en kopen van brandhout. Tijd en geld die broodnodig zijn voor het dagelijks overleven van deze families.

biogas220 kg mest = 3 maaltijden per dag

Een biogasinstallatie is de ideale oplossing! Het is gezond, duurzaam en efficiënt, en verbetert het leven van Rwandese veehouders met twee koeien aanzienlijk. Twintig kilo mest, de dagelijkse opbrengst van twee koeien, zijn voldoende om drie maaltijden per dag te koken én ’s avonds nog twee gaslampen te doen branden.

Een biogasinstallatie heeft nog vele andere voordelen:

  • Het vermijdt de vele gezondheidsproblemen die veroorzaakt worden door de traditionele manier van koken.
  • Gezinnen spenderen veel minder geld en tijd aan het kopen en zoeken van brandhout. Dat is vooral een enorme hulp voor vrouwen en kinderen, die traditioneel het eten klaarmaken en brandhout sprokkelen.
  • Het is een voordelige manier om de snelle ontbossing in Rwanda tegen te gaan. Tussen 1990 en 2010 verloor Rwanda ongeveer 5,850 ha van haar bossen, of 1,84% per jaar.
  • Na de gaswinning blijft er bioslurry over. Dit is een uitstekende organische meststof voor de lapjes onvruchtbare grond, zodat de gezinnen hun groententeelt kunnen verhogen. Zo hebben ze zelf meer voedsel en kunnen ze het oogstoverschot verkopen op de markt.

biogas1Doe mee aan onze crowdfundingactie!

Dierenartsen Zonder Grenzen wil via crowdfunding geld inzamelen om vijf biogasinstallaties te bouwen in Rwanda. De ngo zoekt 645 euro om zakken stenen, grind, keien, bakstenen, cement en fijn zand aan te kopen voor het bouwen van de installaties, en zo het leven te verbeteren van vijf gezinnen.

Draag (letterlijk) je steentje bij en doe een gift op KissKissBankBank voor ons project! Je vindt er ook meer informatie over het project.