Niger: van melk tot boter

Nieuwsberichten

Het geld dat de vrouwen met dat harde werk verdienen, investeren ze in hun gezin. In veel Afrikaanse landen zijn het vooral de vrouwen die instaan voor het welzijn van hun kinderen: als ze willen dat hun kinderen het goed hebben, dan moeten de moeders zorgen voor een extra inkomen. Met de opbrengst van de melkproducten kunnen ze verse groenten en fruit, medicijnen en kledij kopen.

Mannen verkopen melk

Maar dit kan nu niet langer. Sinds de komst van enkele industriële melkerijen, verkopen de mannen uit verschillende dorpen de meeste melk aan een industriële melkerij. De vrouwen hebben hier weinig over te zeggen. Volgens de Nigerese traditie bepalen de mannen wat er met de melk van de dieren gebeurt, omdat zij instaan voor het voederen van de kudde.

Nu de vrouwen geen boter, kaas en yoghurt meer kunnen maken met de melk van hun dieren, hebben ze ook geen geld meer voor hun kinderen. En dat voelen ze pijnlijk hard. De kinderen hebben honger en raken ondervoed. Banale infecties kunnen dan dodelijk zijn. Bij ernstige ondervoeding dreigen ook groeistoornissen en zelfs blindheid en verlamming.

Tradities kunnen we niet (meteen) veranderen. Maar wat we wél kunnen, is ervoor zorgen dat deze vrouwen weer een handeltje kunnen opstarten. Zodat ze hun kinderen gezond en wel kunnen grootbrengen.

Startkapitaal voor handeltje in melkproducten

Met 40 euro kan een Nigerese vrouw voldoende melk kopen om yoghurt, kaas en boter te maken. Een deel van de opbrengst investeert ze opnieuw in haar handeltje en met de rest kan ze levensnoodzakelijke zaken kopen, zoals voedsel en medicijnen.

De vrouwen krijgen het startkapitaal in de vorm van een microkrediet, dat ze binnen het jaar terugbetalen, zodat andere veehoudersvrouwen ook geholpen kunnen worden. Een echt sneeuwbaleffect!

Door één of meerdere vrouwen vandaag een startkapitaal van 40 euro te schenken, red je hun kinderen van de honger en ondervoeding. Welk bedrag je ook schenkt, jouw gift is uiterst waardevol!

> Doe nu een gift online en steun Nigerese vrouwen met een melkhandeltje