Gezonde levensstijl in Tanzania

Blog, Nieuwsberichten

Een kort berichtje vanuit Tanzania, waar we ons nieuw programma Maisha Bora aan het opstarten zijn. Samen met Denis, de regionale directeur voor de Grote Meren, en onze lokale partners Ujamaa (UCRT) en Heifer Tanzania, hebben we één van de twee districten bezocht. Voornamelijk om een betere indruk te krijgen van de omgeving, van de (overheids)partners en natuurlijk, het belangrijkste, van de mensen waar het uiteindelijk om gaat.

Zo kwamen we uit bij Jacob Korongari en zijn (eerste) vrouw Nashipai. Tussen de pasgeboren kalveren (kruisingen van Borankoeien) stonden we daar te praten over het pasgeboren programma: de toekomst die het verschil moet gaan maken! Hun grootste problemen: droogtes en veeziektes – en Nashipai voegde daar educatie (formeel en informeel) aan toe. Hun grootste troeven: kennis van hun eigen traditionele landbeheersystemen die mits medewerking van de overheid nog steeds goed werken; en natuurlijk de eeuwenoude kennis over hun vee. Het Maisha Bora-programma gaat nu helpen om deze zaken op punt te stellen: binnen de huidige nationale wetgeving zullen er in de 15 dorpen, en wel degelijk gebaseerd op hun eigen kennis, landgebruikssystemen vastgelegd worden. Daarnaast zullen wij helpen om het veterinaire gezondheidssysteem verder operationeel te maken voor de hele regio.

We zullen hier niet alleen met de Masai werken maar ook met de landbouwers en de twee tot drie jagers- en verzamelaarsstammen. Een zeer boeiend project waar wij als Dierenartsen Zonder Grenzen niet alleen mee aan de slag gaan met onze twee nationale partners, maar ook met twee andere Belgische ngo’s (Trias en Iles de Paix), het Belgische ontwikkelingsagentschap BTC en het VN-Wereldvoedselprogramma met de steun van de Tanzaniaanse overheid. Samen werken aan land- en watergebruik, dierengezondheid, kleine handel en evenwichtige voeding en dus de algemene gezondheid van mens, dier en milieu!

Healthy animals, healthy people and healthy planet!

Joep van Mierlo