Eregasten op het Oegandese dierenartsensymposium

Blog, Nieuwsberichten

In de wandelgangen staan verschillende farmaceutische bedrijven die hun medicatie uitstallen. Opvallend dat we er toch enkele uit onze regio zien: VMD, MSD en ook wordt er CRV sperma aangeprijsd. Voor de rest poogt men het symposium zo goed als mogelijk te laten verlopen, alhoewel de moderator constant het schema moet bijsturen en aanpassen. Leuk om zien hoe men dit met een Afrikaanse smile aanpakt.

Verschillende interessante sprekers komen langs over onderwerpen als tungiasis, antelmintica efficaciteit en resistentievorming bij geiten, African swine fever, en brucelloseprevalentie bij rundvee in bepaalde regio’s in Oeganda. Een hele mooie presentatie werd gegeven door een vrouwelijke dierenarts over antibioticaresiduen in rauwe melkstalen in Oeganda. Tot 36% van de onderzochte melkstalen waren positief voor een van de gezochte antibiotica! Dit heeft er ook mee te maken dat veehouders vrij toegang hebben tot antibiotica, zowel via de officiële markt als de zwarte markt. Er is geen enkele vorm van controle of regulatie, iedereen doet maar wat en veehouders zijn onvoldoende geschoold en dierenartsen onvoldoende bereikbaar.

symposium2In de namiddag krijgt onze delegatie nog een prominentere plaats. Paul Lobeau brengt een mooie presentatie over hoe we in België omgaan met informatie over de voedselketen in het kader van slachthuiskeuringen van vlees van verschillende diersoorten. In het panel erna mag onze collega Dominique zetelen als Belgische vertegenwoordiger van een dierenartsenorganisatie. Een hele eer voor ons. Een al bij al leuke ervaring om zo’n Afrikaans veterinair symposium mee te maken. Inhoudelijk zeker oké, qua organisatie een stuk losser en informeler met heel wat improvisatie.

Koen De Bleecker