Duurzaam boeren en consumeren in Noord en Zuid

Nieuwsberichten

Duurzaam wordt vaak gebruikt als synoniem voor lang leefbaar. Als we spreken over duurzame ontwikkeling of duurzame landbouw, dan richten we onze pijlen op de toekomst. Zullen we binnen 50 jaar nog genoeg voedsel hebben om de hele wereld te voeden? En zo ja, welke wijzigingen moeten we dan doorvoeren om te evolueren naar een duurzaam productie- en consumptiemodel? 

Dierenartsen Zonder Grenzen, Broederlijk Delen en Solidagro delen op 22 februari elk hun visie en inzichten. De drie organisaties nemen je tijdens verschillende workshops mee in de wereld van duurzame landbouw en laten je op een actieve manier hierover nadenken. 

Vraag je je ook af hoe we naar een duurzaam productie- en consumptiemodel kunnen evolueren? Wil je meer inzicht krijgen in de uitdagingen én oplossingen van ons mondiaal voedselsysteem? Schrijf je dan voor 21 februari gratis in voor deze interessante dag boordevol creatieve workshops. 

Praktische info en programma

De informatieve dag vindt plaats op vrijdag 22 februari 2019, van 13:00 tot 18:30 in de Leopoldskazerne in Gent (Gaspar de Craeyerstraat 2, 9000 Gent).

  • 13:00 introductie en welkom door Leentje Grillaert (deputé voor de Provincie Oost-Vlaanderen)
  • 13:20 keynote spreker uit Rwanda
  • 13:50 workshops
  • 16:00 workshops
  • 17:45 conclusies en receptie

> Klik hier en download het gedetailleerde programma

Schrijf je in

We bewaren de gegevens die je ons bezorgt (naam, voornaam, e-mailadres, school en studierichting) in databanken die wij beheren (en die ontwikkeld werden door dienstverleners zoals Digicreate, WordPress en Campaign Monitor). We verwerken jouw gegevens om het event goed te kunnen organiseren en om je een evaluatie te versturen vlak na het event. Als je hier expliciet toestemming voor geeft, dan zullen we je ook ten laatste in 2021 per e-mail contacteren voor een evaluatie van onze activiteiten, met als doel onze acties te verbeteren en er (anoniem) over te rapporteren tegenover onze geldschieters. We bewaren je gegevens in het kader van de evaluatie van onze acties tot en met 2022 (het jaar dat we rapporteren over ons ontwikkelingseducatieprogramma 2017-2021). Als je je inschrijft op onze e-news, dan verwerken we jouw gegevens ook om je op de hoogte te houden van onze activiteiten, om jouw steun te vragen of om onze communicatie met jou te verbeteren (bijvoorbeeld naar aanleiding van een vraag of op basis van analyses). De gegevens die je via bovenstaand inschrijvingsformulier doorgeeft, zullen we enkel voor de hier vermelde doeleinden gebruiken en geven we niet door aan derden. Je kan je op elk moment uitschrijven voor onze e-news, via de uitschrijvingslink onderaan elke nieuwsbrief. Je kan je gegevens ook altijd inkijken, verbeteren of laten verwijderen. Check onze volledige privacyverklaring voor meer informatie.

Als we foto’s nemen tijdens het evenement, dan kan Dierenartsen Zonder Grenzen, Broederlijk Delen en Solidagro deze gebruiken voor communicatieve doeleinden (zoals informatie, sensibilisering… gericht aan een ruimer publiek), bijvoorbeeld publicatie op de website, social media, jaarverslag, presentaties… We baseren ons hiervoor op het gerechtvaardigd belang dat we als organisatie hebben om publiciteit te maken rond evenementen waaraan je vrijwillig deelneemt. Indien je niet op deze foto’s wil staan, wend je dan tot iemand van de organisatie voor of tijdens het evenement. Deze bepaling dient om je te informeren en je de kans te geven je hiertegen te verzetten, maar heeft geenszins tot doel om jouw goedkeuring te vragen.