Drie op vier studenten wil de wereld veranderen via hun job

Nieuwsberichten

Dierenartsen Zonder Grenzen heeft al enkele jaren een educatief aanbod voor hogescholen en universiteiten in België. Om dit aanbod nog beter af te stemmen op de noden en interesses van studenten, vroegen we hen welke thema’s en welk soort activiteiten ze boeiend vinden.

 Meer dialoog voor meer kennis

  • Drie kwart van de studenten gelooft dat ze via hun carrière een rol kunnen spelen om globale uitdagingen aan te gaan. De helft zegt ook dat ze al actie ondernomen hebben, vooral door hun consumptiegedrag te veranderen.
  • De studenten vinden zelf dat ze onvoldoende weten over globale thema’s en vinden ook het aanbod in hun curriculum ontoereikend. Zo zegt 82% dat ze te weinig weten over diergeneeskunde in het Zuiden. Een goed inzicht in de uitdagingen voor de veterinaire sector wereldwijd is net heel belangrijk voor de dierenarts van de toekomst.
  • De studenten willen meer in contact komen met sprekers uit het Zuiden. Het zijn de getuigenissen en dialoog met deze lokale experts die kennis en inzichten versterken. Dierenartsen Zonder Grenzen zal hier verder op inzetten en een brug vormen tussen dierenartsen en landbouwers in Afrika en in België.

Onschuldige hand trekt winnaar

De deelnemende studenten maakten kans op een bon van Oxfam-Wereldwinkels. De onschuldige hand van medewerkster Gaëlle trok één naam uit de melkpot. Naomi, studente uit Gent, krijgt de bon binnenkort in haar brievenbus.

We willen alle studenten bedanken voor hun enthousiaste deelname aan de enquête!