« Dierenverzorgers hebben dringend nood aan medisch materiaal »

Nieuwsberichten

Om het jaar goed te starten, is onze collega Hamado Ouedraogo, samen met zijn team, met de voorbereidingen begonnen om 15 veehouders op te leiden tot dierenverzorgers in de Boucle du Mouhoun, een regio  in Burkina Faso. Dit is  essentieel  in dit uitgestrekt, voornamelijk pastoraal gebied waar dierenzorg vaak ontbreekt. We hebben hem een paar vragen gesteld.

Waarom hebben jullie deze regio gekozen?

“De Boucle du Mouhoun ligt in het noorden van het land en vormt een grote uitdaging op vlak van veiligheid omdat het onder controle staat van gewapende groepen. Op dit moment is Dr. Diromba werkzaam in dit gebied, de enige vrouw in ons dierenartsennetwerk in Burkina Faso. Maar het is een van de grootste regio’s in dit land (34.333 km², groter dan België!), met een geschatte veestapel van meer dan 6 miljoen stuks. Het is dus onmogelijk voor haar om  ze allemaal te verzorgen.

Daarom hebben we besloten haar te helpen door 15 dierenverzorgers op te leiden en uit te rusten met materiaal. We focussen op drie gemeenten, Tchériba, Safané en Kona, waar veehouderij de hoofdactiviteit is. In elk van deze gemeenten zullen vijf dierenverzorgers onder toezicht van Dr. Diromba werken. Zo kunnen ze een inkomen verdienen om hun gezin te onderhouden.”

Hoeveel veehouders zullen dan van hun diensten kunnen gebruik maken?

Hamado Ouedraogo, directeur van Dierenartsen Zonder Grenzen in Burkina Faso

“In de gemeenten Tchériba, Safané en Kona zijn er 18.530 families van veehouders. We hebben geen exacte cijfers over het aantal stuks vee, maar we kunnen zeker zeggen dat ze allemaal ten minste één dier hebben. Bij sommigen is het veel meer.

Op dit moment hebben deze families niet echt toegang tot echte zorg voor hun vee. Hoewel Dr. Diromba daar actief is, is het gebied erg moeilijk te bereiken. Er zijn weinig begaanbare wegen en de afstanden die moeten worden afgelegd zijn enorm. Toch zijn de mensen in deze gemeenten rechtstreeks afhankelijk van het vee voor hun levensonderhoud. Het is dan ook dringend noodzakelijk om dierenverzorgers in dit gebied uit te rusten, vooral met het oog op de komende vaccinatiecampagne.”

Wat hebben ze nodig?

“Om de dieren te kunnen verzorgen, hebben de dierenverzorgers medisch materiaal nodig. Wij leveren deze aan in de vorm van materiaalkits. Deze bevatten zowel uitrusting (bloes, laarzen, rugzak, enz.) alsmedisch materiaal (spuiten, kompressen, enz.) en behandelings- en verzorgingsproducten voor gevogelte en kleine herkauwers. Niets is overbodig: zonder dit materiaal kunnen deze dierenverzorgers hun werk niet doen.

Een materiaalkit kost 380 euro. Dat is veel geld. Stel je voor: dat is het equivalent van 2  koeien of 2 stieren. Zo’n uitgave kunnen de veehouders in deze regio zich niet veroorloven en daarom is onze tussenkomst zo belangrijk.

De inhoud van een materiaalkit is zo ontworpen  dat het de dierenverzorgers in staat stelt om hun activiteiten op te starten. Dan kunnen ze, dankzij de inkomsten die ze uit hun activiteiten halen, het ontbrekende materiaal zelf aankopen.”

Een team van diereverzorgers tijdens een vaccinatie van pluimvee in de regio van Seno.

Hebben deze materiaalkits een echte toegevoegde waarde?

“We verspreiden deze kits regelmatig, telkens we een  dierenartsennetwerk opzetten. In de regio Centre-Nord hebben we bijvoorbeeld een netwerk opgezet met 25 dierenverzorgers, die allemaal zijn voorzien van dergelijke kits. Dankzij hen is de vaccinatiegraad in de regio bijna verdubbeld. De dierenarts en zijn verzorgers hebben meer dieren gevaccineerd dan medewerkers van de overheid, wiens uitrusting en materiaal niet zo goed zijn als de onze. Er is dus een echte impact.

Overal op het terrein zien we dat onze dierenverzorgers het meest actief zijn tijdens vaccinatiecampagnes. Hun rol is vandaag de dag onmisbaar. Maar zonder materiaalkit, kunnen zij niets doen.”

Steun de dierengezondheidszorg in Burkina Faso

Help ons de nodige materiaalkits te verdelen aan 15 nieuwe dierenverzorgers in Burkina Faso. Doe een gift.