Dierenartsen Zonder Grenzen zoekt een nieuwe directeur (m/v)

Nieuwsberichten

“Als voorzitter van de raad van bestuur, feliciteer ik Joep in naam van Dierenartsen Zonder Grenzen voor zijn nieuwe job. Ik wens hem veel succes in deze nieuwe uitdaging. Dierenartsen Zonder Grenzen kijkt er naar uit om verder met hem samen te werken in zijn nieuwe functie bij de gerenommeerde Universiteit van Wageningen”, zegt Guy Hendrickx.

Verwezenlijkingen

Dierenartsen Zonder Grenzen wil Joep bedanken voor de evolutie die de organisatie doorging onder zijn directie. Enkele verwezenlijkingen: gedecentraliseerde organisatiestructuur, voldoen aan een stijgende cofinancieringsvraag, verdere professionalisering van de administratieve organisatie en interne controlesystemen, versterking van de regionale kantoren, solide teams in elk land en regio… Joep heeft ook moeilijke beslissingen genomen in een voortdurend veranderende context. De moeilijkste was de sluiting van onze programma’s in Zuid-Soedan en Kenia.

Social profit

In de volgende organisationele veranderingscyclus voor Dierenartsen Zonder Grenzen zal de nieuwe directeur zich meer focussen op hoe de organisatie zijn expertise kan promoten. Het zal geen ‘business as usual’ zijn, want de aandacht (en dus het geld) van institutionele fondsenverstrekkers verschuift. Projectoproepen in grotere consortia zijn al de norm. Dierenartsen Zonder Grenzen zal zich moeten overtreffen en zichzelf promoten. Dit zal onder andere betekenen dat onze organisatie naar een ‘social profit’ model zal opschuiven. Een nieuwe uitdaging en opportuniteit voor Dierenartsen Zonder Grenzen, die op dit vlak een innovatieve leider kan worden.