“Dierenartsen Zonder Grenzen brengt mijn droom dichterbij.”

Nieuwsberichten

In Niger zijn er zeer weinig dierenartsen in landelijke gebieden. Toch is veeteelt het belangrijkste bestaansmiddel op het platteland. De toegang tot dierenzorg is dan ook een grote uitdaging op vlak van gezondheid, maar ook in de strijd tegen armoede.

Om deze uitdagingen aan te gaan, helpt Dierenartsen Zonder Grenzen privé-dierenartsen met financiële steun, materiaal en opleiding. Zo kunnen zij hun eigen praktijk opstarten. In de afgelopen vijftien jaar heeft Dierenartsen Zonder Grenzen reeds een dertigtal  Nigerese dierenartsen geïnstalleerd.

Mariatou Adamou Hama werd eind 2019 geselecteerd. Met haar team van dierenverzorgers neemt ze momenteel deel aan de vaccinatiecampagne voor vee in de regio Balleyara, op een 100-tal kilometer van de hoofdstad Niamey. We maakten kennis met deze vastberaden en gepassioneerde jonge dierenarts.

Waarom heb je gekozen om diergeneeskunde te studeren?

Ik wilde altijd al dierenarts worden. Ik kom uit een familie van Toearegs, en we hebben dus veel dieren. Mijn ouders doen aan veeteelt. Mijn grootouders ook, net als hún ouders dat deden. Zoals ze in Niger zeggen, landbouw en veeteelt zijn erfelijke beroepen. Dieren verzorgen zit me in het bloed.

Ik zag met eigen ogen hoe mijn ouders moeilijk toegang kregen tot zorg voor hun dieren. Ik dacht dat ik mijn familie zou kunnen helpen als ik diergeneeskunde studeerde. Maar ook mijn land kan ik helpen, want Niger is een land van veeteelt.

Wat mij er ook toe aanzette om dierenarts te worden, was dat ik wilde laten zien dat vrouwen dit soort werk kunnen doen. De mentaliteit ten opzichte van de rol van mannen en vrouwen moet veranderen. Ook vrouwen kunnen werken en geld verdienen. Alles wat mannen kunnen, kunnen vrouwen ook. Mensen moeten dat begrijpen en anders gaan denken. Ik hoop dat er ooit evenveel vrouwelijke als mannelijke dierenartsen in Niger zullen zijn.

Welk rol speelt de dierenarts volgens jou?

De dierenarts is de eerste hoeder van de menselijke gezondheid. Hij/zij heeft een betere kennis van zoönoses (dat zijn ziekten die van dieren op mensen worden overgedragen) dan  een dokter. Hij/zij  moet deze ziekten kunnen diagnosticeren en behandelen, om besmetting van mensen te voorkomen. De dierenarts controleert ook levensmiddelen van dierlijke oorsprong: vlees, eieren, melk en alle andere afgeleide producten…. Hij/zij controleert de kwaliteit van dierlijke producten om de overdracht van ziekten naar de mens te voorkomen.

Waarom nam je contact op met Dierenartsen Zonder Grenzen?

Ik had de gelegenheid om met enkele dierenartsen te praten die door Dierenartsen Zonder Grenzen  zijn geholpen bij de installatie van hun praktijk en ze zijn echt tevreden.

Als ik me alleen als privé-dierenarts zou vestigen, zonder hulp, zou alles mijn verantwoordelijkheid zijn. Het zou voor mij onmogelijk zijn geweest de financiële middelen te vinden om de grond te kopen, de praktijk te betalen… Ik wil een dierenartsenkabinet uitbouwen dat die naam waardig is. Met een apotheek, een operatiezaal, een verzorgde wachtruimte… zoals ik gezien heb in Senegal, Mali of in documentaires. In Niger bestaat dat bijna niet.

Maar Dierenartsen Zonder Grenzen brengt die droom dichterbij.

Wat zijn de diergezondheidsproblemen waarmee veehouders in Niger te kampen hebben?

Zij vinden het moeilijk om toegang te krijgen tot dierengezondheidszorg omdat er niet genoeg personeel is. Vaak is de dierenarts niet beschikbaar omdat hij het te druk heeft. Door gebrek aan toezicht en supervisie, zijn de diensten van dierenverzorgers duur en van slechte kwaliteit. Ofwel dienen zij niet de juiste geneesmiddelen toe, ofwel leveren zij geen geneesmiddelen of zorg van goede kwaliteit… In de dorpen sterven de dieren dan vaak zonder dat iemand weet waarom.

Maar gelukkig is dit allemaal aan het veranderen dankzij de netwerken die zijn opgezet met de steun van Dierenartsen Zonder Grenzen.