Derde verjaardag van het uitroeien van runderpest

Nieuwsberichten

Samen met andere organisaties werkte Dierenartsen Zonder Grenzen jarenlang keihard om de runderpest te bestrijden. In 1995 starten we met een vaccinatiecampagne voor het vee in Soedan, waar de runderpest op dat moment hele veestapels doodde. In 1996 richten we er het Southern Sudan Animal Health Auxiliary Training Institute (SSAHATI) op om veehouders op te leiden tot dierenverzorgers.

Dierenverzorgers als doorslaggevende schakel

Dankzij een warmtestabiel vaccin, dat 30 dagen bewaard kan worden zonder koeling, kunnen de lokale dierenverzorgers lange afstanden afleggen om afgelegen gemeenschappen te bezoeken en hun dieren te vaccineren. De dierenverzorgers blijken essentieel voor het onder controle krijgen van de runderpest: ze sensibiliseren veehouders, onderzoeken verdachte ziektegevallen in de rondtrekkende kuddes en kunnen zo nieuwe uitbraken vermijden.

2005: runderpest uitgeroeid

Sinds 2005 is Soedan vrij van runderpest en sinds 2011 zelfs de hele wereld. De runderpest was zo de eerste dierziekte die door menselijke inspanningen uitgeroeid werd. Het is bovendien pas de tweede virusziekte die door de mens bedwongen werd, na de uitroeiing van de pokken 30 jaar geleden. Een mooi voorbeeld van hoe internationale samenwerking de wereld kan verbeteren.