Conferentie over marginalisering van vrouwen bij rondtrekkende veehouders

Nieuwsberichten

Terwijl rondtrekkende veehouders steeds meer gehoor krijgen in internationale fora, geldt dit niet altijd voor de vrouwen in hun samenlevingen. Hun deelname aan besluit- en beleidsvorming is beperkt. En dit ondanks hun sleutelrol voor economische ontwikkeling en voedselzekerheid.

Hoewel rondtrekkende veehouders al tot de meest gemarginaliseerde bevolkingsgroepen behoren, worden vrouwen in deze gemeenschappen dubbel gemarginaliseerd: als veehouders én als vrouwen. Toch nemen ze steeds meer een belangrijke positie in en ontwikkelen ze innovatieve benaderingen om hun rechten te verdedigen.

Sessie op de Europese Ontwikkelingsdagen

Om meer aandacht te geven aan deze problematiek en de cruciale rol van vrouwen in rondtrekkende veehoudersgemeenschappen te erkennen, organiseerden we een conferentie over dit thema tijdens de Europese Ontwikkelingsdagen in Brussel. We deden dit samen met de Coalition of European Lobbies for East-African Pastoralism (Celep) en de Pastoralist Knowledge Hub (PKH) van de Voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). Er waren sprekers van de Europese Commissie, Unesco, het Pastoral & Environmental Network in de Hoorn van Afrika (Penha) en van de Livestock Emergency Guidelines and Standards (Legs).

Ze spraken over de uitdagingen van vrouwen in rondtrekkende veehoudersgemeenschappen en welke oplossingen de vrouwen bedenken om deze aan te pakken. In hun slotopmerkingen pleitten de sprekers voor een aangepast en inclusief beleid dat het belang van de rondtrekkende veeteelt erkent. Ze riepen op om vrouwelijke herders te erkennen als sleutelfiguren in de ontwikkeling van de rondtrekkende veehouderij.

> Herbeluister de volledige sessie via de website van de European Development Days

> Download het verslag van de sessie op de website van Celep