Werelddierendag: lang leve geiten!

Nieuwsberichten

Neem nu Rwanda. In het zuiden van het land leeft meer dan de helft van de bevolking in diepe armoede. Ze proberen te overleven in extreme omstandigheden. Zoals Mugabo. Mugabo is een vierjarig jongetje dat samen met zijn vader, broer en twee zusjes in Rwanda woont. Mugabo’s vader Jean-Baptiste kan zijn 3 kinderen nauwelijks onderhouden. Hij heeft enkel een klein onvruchtbaar stukje land en geen mest. Zijn akker brengt nauwelijks iets te eten voort. Het gezin leeft hierdoor in extreme armoede, er is onvoldoende geld voor voedsel.

Als ze geluk hebben, krijgen Mugabo en zijn broer en zusjes één schamele ‘maaltijd’ per dag: een handvol bananen of maniokpuree. Ze helpen hun vader waar ze kunnen: met het zoeken van brandhout en water, met het klaarmaken van eten, met het bewerken van het land… Dit harde werk en het gebrek aan vitaminen en eiwitten put hen uit. Mugabo en zijn broer en zusjes zijn dan ook ondervoed.

De oplossing? Geiten!

Door een gezin als Mugabo twee geiten te geven, kan je hen een betere toekomst geven. Geiten? Jazeker! Dierenartsen Zonder Grenzen kan met jouw steun dit kansarme gezin twee gezonde geiten schenken. Een volwassen geit werpt in het beste geval om de zes maanden een tot twee jonge geitjes, die op hun beurt na één jaar ook drachtig worden. Op korte tijd heeft het gezin dus een kleine kudde.

Onze dierenartsen tonen ook hoe het gezin de dieren moet verzorgen. Ze leren hen hoe ze op hun woonerf een moestuin met groenten kunnen aanleggen en bemesten met de mest van hun geiten. Zo krijgen de kinderen meer groenten op hun bord, essentieel voor een evenwichtige groei! Door de mest kan hun akker wel tien keer meer maïs opbrengen, en dus meer voeding en inkomsten voor het gezin.

Bovendien geeft elk gezin dat geiten heeft gekregen op zijn beurt de eerste twee nakomelingen aan een ander gezin in nood. Zo ontstaat er een stevige keten van solidariteit.

Als je twee geiten schenkt aan een arm Rwandees gezin, geeft je hen een beter leven en een duurzame uitweg uit de armoede. En dankzij de solidariteitsketen help je een heel dorp! Kan je je een beter cadeau inbeelden op Werelddierendag?

> Doe vandaag nog een gift voor Werelddierendag, koop een geit!