Een weekje algemene vergadering van een lobbycoalitie

Blog, Nieuwsberichten

Celep, de Coalition of European Lobbies on Eastern African Pastoralism, is een lobbycoalitie die rondtrekkende veehouders in Oost-Afrika wil promoten en verdedigen. De coalitie bestaat uit Europese leden en partners uit Oost-Afrika.

Elk jaar verwelkomt een van de partners de algemene vergadering om het afgelopen jaar te evalueren en een actieplan op te stellen voor het volgende jaar. Dit jaar was het Dierenartsen Zonder Grenzen die de kans kreeg om deze bijeenkomst, die meer dan 27 mensen uit Europa en Afrika verzamelde, te organiseren.

Rondetafeldiscussie in het Europees Parlement

De vergadering begon op dinsdag 7 november met een rondetafeldiscussie in het Europees Parlement met europarlementslid Nobert Neuser van S&D – de Europese socialistische en democratische politieke groep. We gingen met alle Celep-leden op weg naar het parlement: onze grote trek – net zoals rondtrekkende veehouders – was begonnen. Het evenement was een groot succes: een openhartige en dynamische discussie, die de aandacht van iedereen stal, tot wanneer we werden gevraagd om de zaal te verlaten, omdat we de tijd al met 30 minuten hadden overschreden.

Moment of glory

De volgende dag begon met presentaties van alle leden en partners over wat ze doen rond nomadische veeteelt. Vervolgens presenteerde Koen, educatie- en beleidscoördinator van Dierenartsen Zonder Grenzen én mijn stagebegeleider, de resultaten van 2017. In de namiddag was het dan aan mij en volgde mijn ‘moment of glory’, het hoogtepunt van het werk dat ik was gestart sinds het begin van mijn stage op 15 september. Ik mocht een presentatie geven over de lobbyopportuniteiten voor de coalitie in 2018. Ondanks de hoge mate van stress, ging alles goed. Ik waardeerde het echt dat Koen mij de kans gaf om deze presentatie te geven, een uitzonderlijke ervaring voor mij!!

Sessie bij de Europese Commissie

De derde dag bespraken de leden het actieplan voor het komende jaar. Rond het middaguur migreerden we opnieuw en vervolgden we onze ‘grote trek’. Deze keer gingen we naar het infopunt van de Europese Commissie, waar we een sessie organiseerden over rondtrekkende veehouders en hun rol in conflicten. Het was een groot succes: met meer dan 80 aanwezigen in een vrij kleine ruimte kon er niemand meer bij! We organiseerden de sessie samen met Roberto Aparicio van de Europese Commissie, die zowel de coalitie als haar waarden en doelstellingen ondersteunt. Europarlementlid Maria Noichl (S&D) sloot zich aan als spreker, net als de Oost-Afrikaanse partners van Celep.

Om de week af te sluiten, gaf Koen op de laatste dag een training aan de deelnemers van de jaarlijkse vergadering over toegang tot EU-financiering.

Droomstage

Deze week was een zeer leerrijke ervaring. Ik wil Dierenartsen Zonder Grenzen en mijn stagebegeleider dan ook bedanken om me te betrekken bij de organisatie van deze vergadering. Ik beschouw het als een geweldige kans voor een student politieke wetenschappen om dit soort bijeenkomsten te organiseren en om het functioneren van lobbycoalities van nabij te observeren. Ik heb ook veel geleerd over de logistieke organisatie van zo’n evenement. Kortom, ik had een droomstage!

Charlotte Jamar de Bolsée