Biogas

Blog, Nieuwsberichten

De installatie bestaat uit een groot ondergronds vat waar twee buizen in uitmonden. Een van die buizen is verbonden met een menginstallatie waar de dierlijke mest wordt binnengebracht. De andere buis is verbonden met het toilet om menselijke uitwerpselen te kunnen gebruiken. Vanboven in het vat is een kleine buis die het gevormde methaangas naar de keuken vervoert. Aan de overkant van de twee aanvoerbuizen is een grote opening waarlangs de ‘bioslurry’, of de overblijfselen van de uitwerpselen na extractie van het methaangas, naar buiten loopt. Deze ‘bioslurry’ wordt niet weggegooid maar gebruikt als bemesting op de akkers. Zo ontstaat er een gesloten cyclus. Dit soort biogasinstallaties zijn maar liefst 30 jaar bruikbaar.

Een ander model dat gebruikt wordt is het canvasmodel. Hierbij wordt een grote groene zak van kunststof gebruikt uit China. Deze zak wordt niet in de grond geplaatst maar erop. De zak is net zoals de vorige installatie aan één kant verbonden met aanvoerbuizen en aan de andere kant wordt het gas en de bioslurry opgevangen. Deze installaties zijn 10 jaar bruikbaar, dus minder lang dan de betonnen constructies. Een ander nadeel is dat indien er bijvoorbeeld burenruzies ontstaan men makkelijk elkaars installatie kan kapot maken. Daarom heeft Dierenartsen Zonder Grenzen een voorkeur voor de andere installatie.

Gezonde energie

Het gebruik van biogas is een enorm handige, eenvoudige en gezonde manier om aan energie te komen. Zonder biogas zou men vuur moeten maken met hout en bladeren maar dit zorgt voor ongezonde rook en ontbossing. Bij biogas ontstaat deze rook niet. De efficiëntie van de installatie doorheen het jaar is wel afhankelijk van de thuissituatie van ieder gezin. Zo hebben we een gezin bezocht dat in het droge seizoen geen biogas kan gebruiken omdat ze te weinig vee hebben om voldoende mest te produceren. Een ander gezin had daarentegen meer dan voldoende mest om heel het jaar door biogas te gebruiken.

Ik vind het gebruik van biogas een enorm goede keuze voor deze gezinnen. Het is goed voor het milieu, eenvoudig voor de mensen en gezond. Ik had niet verwacht dat in ontwikkelingslanden deze techniek al in gebruik zou zijn.

Dylan Rodriguez

De uitwisselingsreis naar Rwanda maakt deel uit van een educatief traject voor studenten, in samenwerking met Broederlijk Delen, Thomas More en HoGent, en met de steun van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.