Bezoek uit Tanzania: Edward Loure vertelt over lokale uitdagingen

Nieuwsberichten

Klimaatuitdagingen

De klimaatverandering beïnvloedt het leven van veehoudersgemeenschappen. Het Zuiden voelt, meer dan het Noorden, de effecten van de klimaatverandering aan den lijve. De nomadische veehouders kampen met droogtes, die steeds vaker en langer voorkomen. Bovendien stijgt de druk op het land door het groeiende bevolkingsaantal. Er ontstaan conflicten tussen de gemeenschappen onderling.

Dat zijn niet de enige uitdagingen. Edward Loure haalde ook andere specifieke voorbeelden aan. Pastoralisten verliezen steeds meer graaslanden, omdat de lokale beheersovereenkomsten niet gerespecteerd worden en het huidige nationale beleid te weinig rekening houdt met hun levenssituatie.

Edward Loure gaf het voorbeeld van de nationale parken. Die zijn niet afgesloten en worden omgeven door graasgebieden. De autoriteiten beschouwen pastoralisten en hun vee vaak als bedreiging voor de nationale parken en de wilde dieren. Zijn organisatie UCRT pleit daarom voor een geïntegreerde aanpak, die de balans tussen ‘wildlife’ (de wilde dieren uit de nationale parken) en ‘livestock’ (de kuddes van de pastoralisten) respecteert.

Rol van de vrouw

Ook de problematische toestand van vrouwen is een grote uitdaging volgens Loure. Traditionele structuren beperken hun rechten. Zij hebben amper toegang tot onderwijs en zijn vrijwel niet vertegenwoordigd in de beleidsvorming. Enkel bij grote problemen worden vrouwen geraadpleegd. Er bestaan ook heel wat taboes. Edward Loure haalde de mythe aan die beweert dat een vrouw die spreekt tijdens een vergadering zal doodvallen. Op die manier durven vrouwen niet op te staan en hun mening te geven over problemen.

Ujuramaa Community Resource Team

UCRT wil pastoralisten, agro-pastoralisten (rondtrekkende veehouders die deels aan landbouw doen) en jagers-verzamelaars ondersteunen. Ze proberen de rechten tot natuurlijke hulpbronnen en land te verzekeren. Het nationale beleid en de juridische processen moeten de rechten en ontwikkelingsnoden ondersteunen. Ze komen bovendien ook op voor vrouwenrechten. Ze proberen de taboes te doorbreken en willen de toegang voor vrouwen tot onderwijs en leiderschapsposities verbeteren. Edward Loure haalde bijvoorbeeld het initiatief aan van leiderschapsforums voor vrouwen die UCRT organiseert. Hierin kunnen ze vrijuit spreken en opkomen voor hun visie op de uitdagingen.

Dierenartsen Zonder Grenzen is nu nog niet actief in Tanzania maar plant samen met UCRT in de toekomst een project op te starten.