Beterschap in zicht voor de West-Afrikaanse melksector

Nieuwsberichten

In Afrika is melk een belangrijke bron van voedsel en inkomen, vooral in West-Afrika, waar 60% van de bevolking van veeteelt en landbouw leeft. Op het platteland staat de veeteelt garant voor vast werk en is melk een van de weinige betaalbare bronnen van eiwitten voor kwetsbare gezinnen. Helaas zijn de overheidsinvesteringen vaak niet voldoende. Bovendien hebben de melkboeren hun melkverkoop in elkaar zien storten door de oneerlijke concurrentie vanuit Europa.

De West-Afrikaanse melkveehouders zijn de dupe

Momenteel brengt de melk van de lokale boeren niet genoeg op om er fatsoenlijk van te kunnen leven. Overal in West-Afrika zijn de markten overspoeld met afgeroomde poedermelk uit Europa, die opnieuw wordt verrijkt met palmolie.

Dit is geen recent probleem. Al sinds vorig jaar trekken we aan de alarmbel via de campagne ‘Exporteer onze problemen niet’, die we samen met Oxfam Solidariteit en SOS Faim voeren. “Met deze campagne willen we de betrekkingen tussen Europa en West-Afrika weer ter discussie stellen en vragen we het Europese handels-, landbouw- en ontwikkelingsbeleid te herzien om bij te dragen aan de groei van de melksector in West-Afrika”, aldus Koen Van Troos.

“Een jaar na de start van de campagne boeken we stilaan vooruitgang”, zegt Koen. “Ons lobbywerk begint vruchten af te werpen. Voortaan wordt dit onderwerp besproken tijdens de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU. Voor ons is dat een veelbelovende stap in de goede richting!”

De Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU buigt zich over het probleem

“Door te lobbyen bij onze contacten in het Europees Parlement, zijn we erin geslaagd om dit punt op de agenda van de Paritaire Parlementaire Vergadering van de Europese Unie en de landen uit Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan te krijgen. Het is een onverhoopte kans om zowel de Europese als de Afrikaanse parlementsleden te sensibiliseren voor het belang van lokale melk in West-Afrika”, aldus Koen.

“Praktisch betekent dit dat de vergadering een rapport zal opstellen waarin concrete maatregelen aan de Europese Commissie zullen worden gevraagd voor de melkboeren in West-Afrika. Tijdens de plenaire debatten zal de kwestie ook worden aangekaart bij het land dat de Europese Unie voorzit.” Vanaf juli is dat Duitsland, een politiek en economisch zwaargewicht in de EU.

“Voor ons is dit een kans om de belangen van de lokale melkveehouders op de Europese besluitvormingsagenda te plaatsen én te houden . De problematiek van de lokale melk in West-Afrika krijgt meer en meer aandacht in de besluitvorming. We hopen dat dit echte veranderingen zal teweegbrengen voor de West-Afrikaanse melkboeren met wie we samenwerken.”

Voor meer info over dit onderwerp en al onze eisen verwijzen we naar de website www.exporteeronzeproblemenniet.org