Koop een geit

Nieuwsberichten

Door een geit of zelfs een hele kudde te kopen, schenk je Afrikaanse families een toekomst. Een geit geeft melk, onmisbaar voor arme families die nauwelijks toegang hebben tot eiwitrijk voedsel. En met de mest kunnen de gezinnen hun akkers bevruchten, zodat ze meer voedsel hebben en het overschot aan groenten kunnen verkopen op de lokale markt.

Een geit werpt bovendien een tot twee jongen per jaar, zodat de kudde snel aangroeit en er af en toe een geit verkocht kan worden. Zo krijgen families nieuwe inkomsten en dus ook toegang tot onderwijs, medische zorgen, kledij, voeding… Kortom, als je een geit schenkt, schenk je Afrikaanse families zoveel meer. Je schenkt hen een hoopvolle toekomst.

Jij koopt een geit, wij doen de rest

Dierenartsen Zonder Grenzen begeleidt de families en leert hen hoe ze het best hun geiten verzorgen. We leiden ook veehouders op tot dierenverzorgers, zodat ze basiszorgen kunnen toedienen aan de dieren uit hun regio. We ondersteunen lokale privédierenartsen om hun praktijk op het platteland te vestigen en zo dit netwerk van dierenverzorgers te ondersteunen.

Ben je dierenarts?

Als je als dierenarts deelneemt aan de campagne, tonen we jouw solidariteit aan de wereld. Zo verschijnt jouw praktijk op www.koopeengeit.be als je online een geit koopt (en aanvinkt dat je dierenarts bent) of via één van onze medewerkers op Expovet. Je ontvangt een campagnepakket – met kaartjes, een spaarpot en een affiche – om ook het hart van jouw klanten te veroveren. Dit campagnepakket kan je gratis bestellen via de online catalogus van Covetrus en Alcyon.

Let op: Dierenartsen Zonder Grenzen zal op Expovet geen stand meer hebben en dus ook geen campagnepakketten uitdelen op de beurzen zelf. Er zullen wel medewerkers in Koop een geit-shirt rondlopen.

Koop een geit

  1. Surf naar koopeengeit.be. Ben je dierenarts en ga je naar Expovet (11-12 oktober in Gent)? Spreek dan één van onze medewerkers aan op de beurs.
  2. Koop een geit voor 50 euro, een kleine kudde voor 200 euro of een grote kudde voor 500 euro en schenk Afrikaanse families een toekomst. Als dierenarts kan je de spaarpot uit je campagnepakket gebruiken om geld in te zamelen onder jouw klanten.
  3. Ben je dierenarts? Bestel dan jouw gratis campagnepakket via de online catalogus van Covetrus of AlcyonLet op: we delen geen campagnepakketten meer uit op de beurzen.

Vooruit met de geit

Bij de vorige editie – van februari 2018 tot en met januari 2019 – hebben meer dan 450 mensen (waaronder 277 dierenartsen) in totaal 816 geiten gekocht, goed voor een bedrag van 40.800 euro.

> Ga naar www.koopeengeit.be, koop een geit en geef Afrikaanse families een toekomst