1994

Tijdslijn

18 Belgische dierenartsen blazen nieuw leven in de organisatie onder impuls van de decaan van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Luik en leggen nieuwe statuten neer