Veehouderij 2.0: de Dinka in Zuid-Soedan

Video's

Honderden miljoenen kleine boeren in de wereld vechten tegen de opwarming van de aarde. Deze reportage brengt Dierenartsen Zonder Grenzen de uitdagingen en aanpassingsstrategieën van familiale veehouders in Zuid-Soedan in beeld. Volgens het internationale veeteeltrapport van de Voedsel- en landbouworganisatie (FAO) uit 2011, zijn 120 miljoen mensen afhankelijk van de veeteelt voor hun voedselzekerheid. In tegenstelling tot de intensieve landbouw, vechten honderden miljoenen kleinschalige boeren in de wereld tegen de opwarming van de aarde. Zij zijn de grootste slachtoffers van de klimaatverandering. De kleinschalige veehouderij kan nochtans een antwoord bieden op de gevolgen van de klimaatverandering en kan de oorzaken hiervan ook aanpakken.