De boer op in Rwanda

Video's

Dierenartsen Zonder Grenzen stuurde in december 2012 drie Belgische veehouders en een dierenarts naar Afrika. Ze leefden zich in in de Rwandese veeteelt en diergeneeskunde en wisselden ervaringen uit over de uitdagingen en de kansen van de veeteelt.

Boeren over heel de wereld vragen zich af hoe ze kunnen leven van hun boerenstiel. Een meer duurzame en kleinschalige landbouw kan een oplossing bieden voor verschillende uitdagingen, zoals de klimaatverandering en prijsschommelingen. De film werd gerealiseerd door Andere Wereld Films.