Thematische fiche: familiale veeteelt en voeding

Publicaties

Familiale landbouw gaat hand in hand met veeteelt. Zowel in het Noorden als in het Zuiden houden familiale landbouwers dieren voor melk- en vleesproductie en voor het optimaliseren van de landbouwproductie.

Dierlijke producten afkomstig uit familiale veeteeltsystemen kunnen bijdragen tot een betere voedsel- en voedingszekerheid, en dat met respect voor de verschillende functies van de dieren binnen het familiebedrijf.

De beschikbaarheid, toegankelijkheid en het gebruik van voedsel zullen er opmerkelijk op vooruitgaan als er via een proactief beleid geïnvesteerd wordt in familiale veeteelt en als vrouwen dezelfde kansen krijgen als mannen om veeteeltactiviteiten op een duurzame wijze te ontwikkelen en te beheren.

> Download de thematische fiche over familiale veeteelt en voeding