Rondtrekkende veehouders essentieel bij aanpak crisis in de Sahel

Policy brief, Publicaties

De Sahel is de thuis van miljoenen rondtrekkende veehouders. Deze herders gebruiken het variabele klimaat in de regio in hun voordeel om op een duurzame manier melk en vlees te produceren. Dit levert economische voordelen op voor hen en hun gezin, en in ruimere zin ook voor de nationale economie.

Ze ondergaan echter ten volle de impact van de huidige crisis in de Sahel die hun levensonderhoud en productiesysteem bedreigt. Ze zijn ook hard getroffen bij gebrek aan een ondersteunende sociaal-economische en beleidsmatige omgeving, wat leidt tot conflicten over de toegang tot en de controle over natuurlijke hulpbronnen. De klimaatverandering en de toegenomen demografische druk maken de situatie alleen maar erger, waardoor de perfecte voedingsbodem ontstaat voor militaire en jihadistische bewegingen die een minderheid van berooide en verbitterde herders inlijven.

Het leven en de broodwinning van rondtrekkende veehouders veiligstellen

Dierenartsen Zonder Grenzen ijvert  ervoor om deze situatie te verbeteren. Wij vragen om specifieke maatregelen toegespitst op de rondtrekkende veehouderij, zowel op korte als op lange termijn.

Er zijn gerichte investeringen nodig in alle programma’s die betrekking hebben op de Centrale Sahel om het leven en de broodwinning van rondtrekkende veehouders veilig te stellen. Zulke programma’s moeten aangestuurd worden door maatschappelijke organisaties van rondtrekkende veehouders en lokale overheden. Bovendien vragen we om een holistische benadering van de ontwikkeling van de veiligheid in de Sahel en een actualisering van het beleid dat de rondtrekkende veehouderij reguleert in West-Afrika. Met name het ECOWAS Protocol on Transhumance (1998) en supporting Regulation (2003).

Lees meer

Download onze Policy Brief om meer te weten: Rondtrekkende veehouders essentieel bij aanpak crisis in de Sahel