Policy brief: kwaliteitsvolle dierengezondheidszorg voor rondtrekkende veehouders in West-Afrika

Policy brief, Publicaties

Een harmonisering van nationale en regionale wetgeving rond dierengezondheidszorg is absoluut noodzakelijk. Dit om de rondtrekkende veehouders in West-Afrika – en meer specifiek in de Sahel – kwailteitsvolle en betaalbare dierengezondheidszorg aan te bieden.

Systemen die lokale dierenverzorgers en privédierenartsen samenbrengen zijn essentieel om kwalitatief hoogstaande veterinaire diensten te garanderen. Op regionaal niveau zou men prioriteit moeten geven aan participatieve, lokale voorzieningen zoals de lokale veterinaire privédiensten (Services Vétérinaires Privés de Proximité, SVPP).

Kwaliteitsvolle dierengezondheidszorg voor rondtrekkende veehouders in West-Afrika