Policy brief: De waardeketen van de lokale melk in West Afrika

Policy brief, Publicaties

Voor de Coalitie Tegen de Honger heeft Dierenartsen Zonder Grenzen een nieuwe beleidsbrief gemaakt betreffende de lokale melkketen in West-Afrika.

Deze nota heeft twee doelstellingen. Enerzijds wil deze nota aantonen wat de verschillende uitdagingen en oplossingen zijn voor de ontwikkeling van de lokale melkketen in dit subcontinent. Dit laat toe om beter te begrijpen hoe de lokale melkketen zich ontwikkeld en hoe die gebaseerd is op rondtrekkende veeteelt. Anderzijds heeft de nota tot doel om aan te tonen hoe de lokale melkketen in West-Afrika een echte ondernemerslogica integreert, die toelaat om een dynamische lokale privé-sector te ontwikkelen die voluit investeert in de ontwikkeling van de lokale melkketen. Op deze manier kan de ontwikkeling van de lokale melkketen in West Afrika worden beschouwd als een voorbeeld van hoe familiale landbouwers échte ondernemers zijn die innoverende systemen ontwikkelen om hun producten te vermarkten.

> Download de policy brief “De waardeketen van de lokale melk in West-Afrika: een veelbelovende ondernemende sector”

Over de Coalitie tegen de Honger

De Coalitie tegen de Honger werd in 2002 opgericht en bestaat uit een groep van NGO’s die actief zijn rond voedselzekerheid, meer bepaald rond de uitvoering van het luik “Sensibilisering” van het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid (voorheen het Belgisch Overlevingsfonds). Vandaag telt de Coalitie tegen de Honger een twintigtal NGO’s, zowel Franstalige als Nederlandstalige, die samenwerken rond het Belgisch beleid tegen de honger en meer specifiek het samenwerkingsbeleid inzake landbouw en voedselzekerheid.