Policy brief: beleidscoherentie voor het recht op voedsel

Policy brief, Publicaties

In België is beleidscoherentie voor ontwikkeling al heel lang een prioriteit voor ngo’s. Sinds 2012 tekent zich een duidelijk politiek engagement af, dat op federaal niveau geleidelijk tot concrete vooruitgang leidde. Er werden recent een aantal koninklijke besluiten getekend voor de oprichting van coördinatie-, implementatie- en opvolgingsmechanismes voor beleidscoherentie.

De Coalitie tegen de Honger, waarvan Dierenartsen Zonder Grenzen lid is, organiseerde een reeks rondetafelgesprekken en politieke interpellaties over deze beleidscoherentie. Niet enkel om de belangrijkste verworvenheden te benadrukken, maar ook om verschillende uitdagingen op het vlak van duurzame voedselzekerheid en landbouw in het daglicht te plaatsen. Verschillende cases van incoherent beleid werden er toegelicht.

Met de aanbevelingen hieronder willen we in de eerste plaats voorkomen dat deze cases zich opnieuw voordoen, en tegelijk beleidsbeslissingen aanmoedigen in de richting van een betere coherentie.

> Download de policy brief over beleidscoherentie voor het recht op voedsel