Digitaal informatiesysteem voor rondtrekkende veehouders

Mediatheek, Publicaties

In 2016 ontwikkelden we een innovatief informatiesysteem voor rondtrekkende veehouders. Dit digitaal systeem werd initieel ontworpen voor veehouders in Niger en ondersteunt hen in het maken van beslissingen over hun verplaatsingen. Gezien het grote succes, werd dit project in 2018 opgeschaald naar Burkina Faso en Mali.

Vroeger ondervonden veehouders heel wat moeilijkheden om tijdig betrouwbare en betaalbare informatie over hun graaslanden te verkrijgen. Ze gebruikten verkenners om te beslissen waar hun kuddes naartoe te hoeden.

De verkregen informatie via deze verkenners blijkt echter vaak onvolledig of weinig actueel te zijn. Dat noodzaakt de veehouders om alsnog hun routes aan te passen of soms zelfs rechtsomkeer te maken, waardoor ze heel wat kostbare tijd en energie verliezen. Er is dus een duidelijke nood om het verzamelen, verwerken en verspreiden van informatie te versnellen.

Om deze tekortkomingen tegemoet te komen, bedachten we een digitaal systeem dat gebaseerd is op de traditionele gebruiken en kennis van de lokale verkenners.

Hoe ons informatiesysteem de veehouders ondersteunt?

Ontdek er meer over in onze factsheet (in het Engels).