In Afrika leven miljoenen mensen van hun vee. Maar de dierengezondheidszorg is er vaak ontoereikend. Wanneer mensen hun kudde verliezen door ziekte, droogte of conflict, verliezen ze alles: hun trots, cultuur, spaargeld en voedsel. Door het vee te verzorgen en de productie te verbeteren, strijdt Dierenartsen Zonder Grenzen samen met de lokale bevolking tegen honger en armoede.

Ik doe een gift

 • Dierengezondheidszorg

  Veeteelt is een belangrijke bron van proteïnes en inkomsten in Tanzania. Helaas blijft de productiviteit van de dieren laag (veel tijd tussen de jongen, hoge sterftecijfers, zwakke melkproductie…). Het is daarom belangrijk om de productiviteit van de dieren te optimaliseren. We promoten verbeterde (gekruiste) runderrassen bij de veehouders en leren hen betere veeteelttechnieken aan. We ondersteunen ook het oprichten van lokale dierengezondheidsdiensten om de toegang tot een effectieve en goedkope dierengezondheidszorg voor de herders en agro-veehouders te verbeteren.

 • Natuur

  In de natuur worden relaties gelegd tussen verschillende levende wezens, wat zorgt voor een evenwicht van het ecosysteem. Alle levende wezens zijn dus essentieel en moeten op harmonieuze manier samenleven. In Tanzania wonen de rondtrekkende veehouders - en in het bijzonder de Masai - in harmonie samen met de wilde dieren waarmee ze graasland en water delen. We werken samen met de herdersgemeenschappen om in onderlinge overeenkomst beheersplannen op te stellen, die verzekeren dat de wilde dieren kunnen blijven bestaan naast de rondtrekkende veehouders en landbouwers.

 • Handel

  Vrouwen vervullen een sleutelrol in de voedselzekerheid en het welzijn van hun gezin. Maar de vrouwen in de agro-pastorale gemeenschappen in Tanzania zijn erg kwetsbaar voor voedselonzekerheid. Om deze situatie te overwinnen, werken we aan een gunstig klimaat voor het ontwikkelen van kleine handeltjes bij vrouwen en jongeren, onder andere door het uitwerken van strategische plannen voor ondernemingen en kredietlijnen. Daarnaast ondersteunen we de oprichting van coöperatieven voor een betere verkoop van vee en afgeleide producten, wat bijdraagt aan het versterken van de voedselzekerheid.

 • Opleiding

  Door participatieve en praktijkgerichte opleidingen, waarbij traditionele kennis aangevuld wordt met nieuwe inzichten, kunnen de Afrikaanse veehouders hun toekomst beter in handen nemen. Ze leren ziektes herkennen en behandelen, ze leren lezen, schrijven en rekenen, ze leren onderhandelen, ze leren hoe een boekhouding bij te houden, ze leren hoe hun dieren het best te voeden, ze leren hoe hun productie te vergroten...

 • Vrede

  Concurrentie onder landbouwers en veehouders voor toegang tot gronden en water leidt tot conflicten. In Tanzania versterken we de capaciteiten van lokale gemeenschappen voor een beter beheer van de beschikbare natuurlijke bronnen. Dit omvat onder meer het uitwerken van een beheersplan van de natuurlijke rijkdommen, het oprichten van organisaties op dorpsniveau en hen opleiden over het planningsproces van bodemgebruik, begeleiding bij de participatieve planning van bodemgebruik op dorpsniveau, en het uitwerken van plannen voor het beheer van gronden voor de veeteelt. Deze capaciteitsversterking geeft hen de mogelijkheid om de politieke besluitvorming te beïnvloeden op districtsniveau. Deze acties verminderen de conflicten en dragen bij tot het bewaren van de vrede tussen pastorale en landbouwgemeenschappen.

 • Nood

  Dierenartsen Zonder Grenzen voert vooral constructieve ontwikkelingsprogramma’s uit, maar biedt ook noodhulp wanneer dit nodig is. We delen veevoer uit of verkopen het een aan sterk verminderde prijs, maar we geven ook granen als voedselhulp aan de bevolking. We betalen de veehouders voor werk ten voordele van de gemeenschap, zoals het herstellen van waterpunten, scholen, ziekenhuizen en wegen. Zo hebben ze direct cash geld voor voedingsmiddelen. We kopen ook verzwakte dieren van de veehouders op en we betalen de dorpelingen voor het verwerken van het vlees, dat we nadien als voedselhup uitdelen aan de meest noodlijdende gezinnen.

 • Vrouwen

  Vrouwen zijn belangrijk voor de lokale economie en het gezin, maar krijgen in vele Afrikaanse landen niet de kans om zich te ontplooien. De rollen van vrouwen en mannen zijn strikt afgebakend, ook op het vlak van veeteelt. Over bepaalde dieren heeft ze eigendomsrecht, over andere enkel gebruiksrecht. We ondersteunen vrouwen door hun waardigheid en economische onafhankelijkheid te vergroten via de veeteelt, onder andere via microkredieten, opleidingen en het uitdelen van kleinvee.

 • Dieren

  De laatste 5 tot 10 jaar worden sommige regio’s van Tanzania geconfronteerd met aanzienlijke sterftes onder het vee en de gedwongen verkoop van dieren. Dit is te wijten aan steeds terugkerende periodes van droogte en aan beperkingen op de mobiliteit van de dieren. In combinatie met de lage productiviteit van de dieren, verhoogt dit de voedselonzekerheid van de rurale veehoudersfamilies. Om deze reden introduceren we verbeterde (gekruiste) rassen van runderen, geiten en gevogelte. Dit verhoogt de productiviteit van de dieren en dus ook de inkomsten uit en de beschikbaarheid van dierlijke producten, wat van fundamenteel belang is voor een betere voedselzekerheid.

Kippen helpen de Masai honger overwinnen

01 augustus 2016

In Tanzania spelen kippen een sleutelrol in het beschermen van kinderen tegen honger en ondervoeding, zeker tijdens de droogteperiodes. Voor de Masai-families zijn kippen bovendien meer dan alleen een belangrijke bron van proteïnen. Dankzij de eieren en soms ook het vlees vormen ze een onmisbare bron van inkomsten. Wanneer de mannen met de kuddes vertrekken op zoek naar water en grasland, blijven de vrouwen thuis bij de kinderen… en kippen. Op die manier krijgen ze de kans om zelf hun familie te onderhouden.

Lees meer...

Edward Loure wint Goldmanprijs voor zijn strijd voor traditionele Masai-landrechten in Tanzania

20 april 2016 -

Op maandag 18 april heeft Edward Loure de Goldman Environmental Prize ontvangen voor zijn jarenlange inzet voor landrechten in Tanzania. Loure, zelf een Masai-herder, werkt voor Ujamaa Community Resource Team (UCRT), een lokale ngo waarmee Dierenartsen Zonder Grenzen in Tanzania strijdt voor de landrechten van Masai-veehouders. Dankzij hun pionierswerk hebben rondtrekkende veehouders in het noorden van Tanzania nu wettelijke zekerheid over hun traditionele, eeuwenoude toegang tot land.

Lees meer...

EU-parlement veroordeelt Tanzania voor geweld tegen Masai-veehouders

03 april 2015

Het Europees parlement heeft op 12 maart 2015 de overheid van Tanzania veroordeeld voor jarenlange mensenrechtenschendingen en geweld tegen de Masai. De resolutie komt na het recente geweld van 12 januari, waarbij de Tanzaniaanse autoriteiten 200 huizen vernielden en een grote hoeveelheid vee meenamen. 3.000 Masai-veehouders bleven berooid en dakloos achter. Aan de bron van het conflict ligt een jachtvergunning die de overheid verleende aan een bedrijf uit de Verenigde Arabische Emiraten.

Lees meer...
Blog

Gezonde levensstijl in Tanzania

Geschreven door Joep van Mierlo op 27 januari 2015

Directeur Joep van Mierlo zit op dit moment in Tanzania, waar Dierenartsen Zonder Grenzen een nieuw ontwikkelingsprogramma uit de grond stampt voor de Masaiveehouders: het Belgisch Voedselzekerheidsprogramma Maisha Bora. Maisha Bora is Swahili en betekent 'gezonde levensstijl'. Joep legt uit wat hiermee bedoeld wordt.

Lees meer...

Bezoek uit Tanzania: Edward Loure vertelt over de lokale uitdagingen

09 oktober 2014

Vorige week kreeg Dierenartsen Zonder Grenzen bezoek van Edward Loure. Hij is directeur van het Ujamaa Community Resource Team (UCRT) in Tanzania. Tijdens een ontmoeting met het team en ambassadrice Carole Meersschaert sprak hij over de uitdagingen waarmee rondtrekkende veehouders (pastoralisten) in Tanzania geconfronteerd worden. Hun bestaan staat onder druk.

Lees meer...