In Afrika leven miljoenen mensen van hun vee. Maar de dierengezondheidszorg is er vaak ontoereikend. Wanneer mensen hun kudde verliezen door ziekte, droogte of conflict, verliezen ze alles: hun trots, cultuur, spaargeld en voedsel. Door het vee te verzorgen en de productie te verbeteren, strijdt Dierenartsen Zonder Grenzen samen met de lokale bevolking tegen honger en armoede.

Ik doe een gift

Structuur

De vzw Vétérinaires Sans Frontières - Dierenartsen Zonder Grenzen Belgium werd opgericht op 22 februari 1990 en voor het eerst als ngo erkend door de Belgische overheid op 13 november 1997.

De organisatie bestaat uit een algemene vergadering en een raad van bestuur.

Algemene vergadering

De algemene vergadering van de organisatie is samengesteld uit effectieve leden - dit wil zeggen iedereen die een bijdrage betaalt van € 25 voor 1 jaar of € 100 voor 4 jaar (met de mededeling "lidgeld DZG") - en ereleden. Ze wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. De leden nemen actief deel aan het reilen en zeilen van de vereniging via vergaderingen van een werkgroep, deelname aan evenementen... Ze zijn uitgenodigd op de jaarlijkse bijeenkomst van de algemene vergadering, waar ze stemrecht hebben. Momenteel telt deze instantie 18 effectieve leden (inclusief alle bestuursleden) en drie ereleden: Els Bedert, Madeleine Onclin en Pascal Leroy.

Dierenartsen Zonder Grenzen is een fantastisch menselijk avontuur, tussen volkeren op het terrein, maar ook in België, tussen mensen die zich vanuit eenvoudige en echte waarden willen inzetten voor een betere wereld. (Madeleine Onclin, erelid en voormalige directrice)De algemene vergadering is de soevereine macht van de organisatie. Ze speelt een belangrijke rol: ze kiest de vertegenwoordigers van het bestuur, keurt de jaarrekeningen goed en het budget voor het jaar dat volgt, ze legt de strategische doelen van de organisatie vast...

Raad van bestuur

De raad van bestuur bestaat uit minimum vier en maximum 11 leden, die de algemene vergadering benoemt uit haar effectieve leden. Ze zijn verkozen voor een termijn van vier jaar en kunnen te allen tijde worden afgezet.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden op het gebied van het bestuur en het beheer van de vereniging. De raad heeft de directeur en de financiële manager gemachtigd tot het dagelijkse bestuur van Dierenartsen Zonder Grenzen. Zo kunnen ze instaan voor de dagelijkse, meer uitvoerende taken, zoals het openen van bankrekeningen en het ondertekenen van contracten.

Op dit ogenblik bestaat de raad uit negen bestuursleden:

  • Guy Hendrickx (voorzitter)
  • Bart Balis (vicevoorzitter)
  • Sarah Gabriël
  • Jean-Loup Bister
  • Christian Verschueren
  • Cecile Appels
  • Johan van Dijck
  • Jos Van der Steen
  • Marianne Raes