In Afrika leven miljoenen mensen van hun vee. Maar de dierengezondheidszorg is er vaak ontoereikend. Wanneer mensen hun kudde verliezen door ziekte, droogte of conflict, verliezen ze alles: hun trots, cultuur, spaargeld en voedsel. Door het vee te verzorgen en de productie te verbeteren, strijdt Dierenartsen Zonder Grenzen samen met de lokale bevolking tegen honger en armoede.

Ik doe een gift

 • Dierengezondheidszorg

  De dierengezondheidszorg in uitgestrekte landelijke gebieden in Afrika is vaak ontoereikend voor een optimale gezondheid van de kuddes. In Oeganda breken geregeld epidemieën uit die zorgen voor massale sterfte bij het vee. Het is dan ook van essentieel belang om een veterinair netwerk uit te bouwen. Maar er zijn heel weinig geschoolde dierenartsen in Karamoja. Daarom leiden we veehouders uit de dorpen op tot dierenverzorgers, met een stevige basiskennis dierengezondheidszorg. Daarnaast ondersteunen we nationale en lokale overheidsinstanties bevoegd voor veeteelt: met technische kennis en noodvaccinaties bij de uitbraak van epidemieën. Dit lokale netwerk staat in voor de gezondheid van de dieren en maakt de veehouders o.a. bewust voor preventieve en curatieve dierenverzorging.

 • Natuur

  De klimaatverandering richt door langdurige droogtes en verwoestende stortbuien steeds vaker ravages aan op het Afrikaanse continent. Ook in Oeganda worden water, veevoer en grasland schaars. Door de groeiende bevolking komt de natuur extra onder druk te staan. We ondersteunen daarom lokale water- en graascomités, die de natuurlijk bronnen duurzaam beheren. Ze bouwen en onderhouden boven- en ondergrondse waterpunten en maken afspraken over waar er gegraasd mag worden. Bovendien is er groeiend bewijs dat de rondtrekkende veeteelt (pastoralisme) een positieve bijdrage kan leveren aan bodembeheer en klimaatverandering. We doen dan ook lokaal onderzoek naar het holistisch beheer van graasland.

 • Handel

  Door de dierlijke productie en de toegang tot veemarkten te verbeteren, strijden we tegen honger en armoede. In Oeganda trekken de rondtrekkende veehouders door erg afgelegen gebieden. Daardoor hebben ze moeite om toegang te krijgen tot de markten waar ze hun dierlijke producten kunnen verkopen. Dierenartsen Zonder Grenzen steunt het opleiden en versterken van handelsverenigingen voor veeteeltproducten. Daarnaast zorgen we ervoor dat de veehouders makkelijker microkredieten kunnen aangaan.

 • Opleiding

  We kiezen consequent voor duurzame ontwikkeling. We ondersteunen de lokale bevolking om op termijn de projecten zelf in handen te nemen. Door participatieve opleidingen, waarbij traditionele kennis aangevuld wordt met nieuwe inzichten, kunnen de veehouders hun toekomst beter in handen nemen.

   

 • Vrede

  Vrede is essentieel voor een duurzame ontwikkeling van de lokale gemeenschappen, veehandel en economie. We werken in de regio Karamoja, waar gewapende veeroven geen uitzondering zijn. In gebieden waar water en grasland schaars zijn, vechten rivaliserende gemeenschappen om voedsel en water voor hun dieren. We moedigen afgevaardigden van vijandige gemeenschappen aan om samen duurzame afspraken te maken over de gebieden waar de verschillende kuddes rondtrekken, grazen en drinken.

 • Nood

  Dierenartsen Zonder Grenzen voert vooral constructieve ontwikkelingsprogramma’s uit, maar biedt ook noodhulp wanneer dit nodig is. In Oeganda helpen we bij noodvaccinatiecampagnes wanneer er epidemieën uitbreken.

 • Vrouwen

  In de traditionele Karimojong-samenleving vervullen vrouwen een heel aantal taken, waaronder landbouw, het bouwen van huizen en allerlei huishoudtaken. Het zijn echter de mannen die alle beslissingen nemen. Vooral wat het vee betreft, hebben vrouwen geen beslissingsrecht. Daarom besteden we bijzondere aandacht aan het betrekken van vrouwen in de spaar- en leengroepen die we ondersteunen. Op deze manier kunnen ze hun eigen bestaansmiddelen verwerven. Samen met de opleidingen die we hen geven rond business skills en leiderschap, leidt dit ertoe dat vrouwen nu meer te zeggen hebben binnen hun gezin en in hun samenleving.

 • Dieren

  Grootvee (runderen, kamelen) en kleinvee (geiten, schapen, kippen) zijn een bron van voedsel en inkomsten voor de rondtrekkende veehouders in Oeganda. Ze zijn van belang voor de lokale economie en de voedselzekerheid. Vee is ook sociaal belangrijk, onder andere als bruidsprijs of voor religieuze vieringen. Wanneer mensen hun kudde verliezen, verliezen ze hun trots, cultuur, spaarpot en supermarkt. We erkennen en respecteren de traditionele veeteeltkennis van de lokale gemeenschappen. Door middel van opleidingen vult Dierenartsen Zonder Grenzen deze kennis aan met zijn specifieke expertise in veeteelt, om de productiviteit van het vee te verhogen.

Richting Karamoja voor Inge en Elisa

27 april 2017

Net als vorig jaar konden de dierenartsen die deelnamen aan onze campagne 'Koop een geit' een reis winnen naar Oeganda, om daar kennis te maken met de activiteiten en werking van Dierenartsen Zonder Grenzen. Dit jaar kwamen Inge Jansen uit Mol en Elisa Scohy uit Neuville als gelukkige winnaars uit de bus! Zij zullen in september 2017 naar de Karamojaregio in Oeganda trekken.

Lees meer...

Dierenarts Joke Yzewyn kocht een geit... en won een reis naar Oeganda!

20 september 2016 -

Eind 2015 kocht dierenarts Joke Yzewyn uit Hoogstraten een geit, in het kader van onze eindejaarscampagne Koop een geit. Ze werd ook lid en maakte zo kans om een reis naar Oeganda te winnen. Na afloop van de campagne kreeg zij het goede nieuws te horen: ze had de reis gewonnen! Op 4 augustus 2016 vertrok ze voor tien dagen naar het verre Karamoja, de streek waar Dierenartsen Zonder Grenzen werkt.

Lees meer...

We zetten onze schouders onder Voedsel Anders, een beweging voor agro-ecologie

03 juni 2016

Op zondag 29 mei, op het festival Krachtboer in Dranouter, heeft kok Kobe Desramaults samen met 17 Belgische organisaties een nieuwe beweging gelanceerd voor een duurzamer voedselsysteem. Voedsel Anders is een groeiend netwerk dat pleit voor een transitie naar agro-ecologie.

Lees meer...
Blog

De laatste dag op Afrikaanse bodem

Geschreven door Paul Lobeau op 04 december 2015 -

Vandaag wordt de laatste dag op Afrikaanse bodem. We vertrekken om 08u voor een uitstapje naar het centrum van Kampala. Het is geen stad zoals Gent, Brugge of Antwerpen met drukke winkelstraten, maar toch tref je er souvenirwinkels met typische Oegandese producten en enkele mooie boeken over dit land. Ook een bezoekje aan een supermarkt leert je dat hier ongeveer alles te verkrijgen is zoals bij ons.

Lees meer...
Blog

Eregasten op het Oegandese dierenartsensymposium

Geschreven door Koen De Bleecker op 03 december 2015

Vandaag opgestaan met regen. De straten van Kampala lijken wel een rivier. Geen nood want wij zitten de ganse dag binnen voor het Scientific Symposium and Annual General Meeting van de Uganda Veterinary Association. We zijn hier eregasten en krijgen een prominente plaats vooraan.

Lees meer...