In Afrika leven miljoenen mensen van hun vee. Maar de dierengezondheidszorg is er vaak ontoereikend. Wanneer mensen hun kudde verliezen door ziekte, droogte of conflict, verliezen ze alles: hun trots, cultuur, spaargeld en voedsel. Door het vee te verzorgen en de productie te verbeteren, strijdt Dierenartsen Zonder Grenzen samen met de lokale bevolking tegen honger en armoede.

Ik doe een gift

Nieuws

Hongersnood treft 2,5 miljoen Kenianen: Dierenartsen Zonder Grenzen start noodhulp

01 februari 2006

In delen van Noord-Kenia is de laatste drie jaar geen druppel water meer gevallen. Hierdoor is er een groot tekort aan voedsel, water en graaslanden. Het niveau van ondervoeding bij mens én dier ligt erg hoog, met tal van ziekten tot gevolg. Men schat dat momenteel meer dan 2,5 miljoen mensen getroffen worden door de droogte.

Lees meer...
Pagina 32 van 32