In Afrika leven miljoenen mensen van hun vee. Maar de dierengezondheidszorg is er vaak ontoereikend. Wanneer mensen hun kudde verliezen door ziekte, droogte of conflict, verliezen ze alles: hun trots, cultuur, spaargeld en voedsel. Door het vee te verzorgen en de productie te verbeteren, strijdt Dierenartsen Zonder Grenzen samen met de lokale bevolking tegen honger en armoede.

Ik doe een gift

Toon items op tag: mediatheek

Jaarverslag 2016

26 juni 2017

Lees hier het activiteitenverslag van 2016. Dierenartsen Zonder Grenzen stelt jaarlijks een verslag op van zijn gerealiseerde activiteiten, projecten en financiële werking van het afgelopen jaar. Zo leggen we verantwoording af aan onze schenkers, vrijwilligers, medewerkers en partnerorganisaties in België en Afrika.

Lees meer...

Policy brief: 'Meer veerkracht met vee'

16 februari 2017

In Afrika worden de meeste landbouw- en veeteeltsystemen familiaal gerund. Familiale boeren kunnen zich relatief goed aanpassen aan veranderingen in hun omgeving. Maar het aantal families dat te maken heeft met externe stress, schokken, risico’s en rampen groeit. Hun veerkracht staat onder druk.

Lees meer...

Global goals: wij doen je huiswerk

10 oktober 2016

Zoek je een onderwerp voor je thesis of studieproject? Wij hebben informatie verzameld over de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen die de Verenigde Naties in 2015 lanceerden. Laat ons je helpen met je huiswerk!

Lees meer...

Jaarverslag 2015

20 september 2016

Lees hier het activiteiten- en financieel verslag van 2015. Dierenartsen Zonder Grenzen stelt jaarlijks een verslag op van zijn gerealiseerde activiteiten, projecten en financiële werking van het afgelopen jaar. Zo leggen we verantwoording af aan onze schenkers, vrijwilligers, medewerkers en partnerorganisaties in België en Afrika.

Lees meer...

DZG Nieuwsbrief 2016

20 juni 2016

Twee keer per jaar brengt Dierenartsen Zonder Grenzen een nieuwsbrief uit met meer informatie over zijn werk in het Zuiden en zijn activiteiten in België. Al onze actieve schenkers krijgen deze nieuwsbrief per post.

Lees meer...

Policy brief 'Kwaliteitsvolle dierengezondheidszorg voor rondtrekkende veehouders in West-Afrika'

03 juni 2016

In zijn vierde policy brief geeft Dierenartsen Zonder Grenzen een overzicht van het aanbod aan veterinaire diensten in West-Afrika. De organisatie geeft aanbevelingen voor kwaliteitsvolle diensten, aangepast aan de noden van rondtrekkende veehouders. 

Lees meer...

Klimaatverandering in niemandsland: Oost-Afrikaanse partnerorganisaties getuigen

24 november 2015

Op 28 november, aan de vooravond van de VN-Klimaattop die op 30 november van start gaat in Parijs, organiseert Dierenartsen Zonder Grenzen een speeddate in Gent met organisaties uit Kenia, Tanzania, Ethiopië en Oeganda. Zij zullen getuigen over de impact van de klimaatverandering op hun lokale gemeenschappen. Dierenartsen Zonder Grenzen roept de beleidsmakers en onderhandelaars van de Klimaattop op om voldoende financiering te voorzien voor duurzame ontwikkeling wereldwijd, zodat het Zuiden zich kan wapenen tegen de klimaatverandering.

Lees meer...

Vlaamse studenten in Rwanda

12 november 2015

In september reisden 5 Vlaamse studenten diergeneeskunde en bio-ingenieur naar Rwanda. Ze ontmoetten er lokale dierenartsen, landbouwers en studenten. Ze ontdekten er hoe de landbouw, veeteelt en dierengeneeskunde in elkaar zitten en in hoeverre deze verschillen van of gelijklopen met België.

Lees meer...

Slachten zonder voorafgaande verdoving

05 oktober 2015

In de aanloop naar het jaarlijkse Offerfeest kwamen uit verschillende hoeken van de maatschappij meningen naar buiten over onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren. Dierenartsen Zonder Grenzen voelt zich door zijn geografische en thematische activiteiten betrokken bij de discussie. We willen dan ook enkele inzichten geven in het debat. Dierenartsen Zonder Grenzen wenst desalniettemin neutraal te blijven in de discussie en wenst alle moslimgemeenschappen wereldwijd een vrolijk Offerfeest!

Lees meer...

Policy brief "One Health, One World? Beleid en perspectieven"

04 september 2015

De 3e Policy Brief van Dierenartsen Zonder Grenzen is gewijd aan het concept 'one health', dat in het leven werd geroepen om gezondheidssystemen wereldwijd te verbeteren en de wereldwijde sterftes door zoönoses te verminderen. 

Lees meer...
Pagina 1 van 7