In Afrika leven miljoenen mensen van hun vee. Maar de dierengezondheidszorg is er vaak ontoereikend. Wanneer mensen hun kudde verliezen door ziekte, droogte of conflict, verliezen ze alles: hun trots, cultuur, spaargeld en voedsel. Door het vee te verzorgen en de productie te verbeteren, strijdt Dierenartsen Zonder Grenzen samen met de lokale bevolking tegen honger en armoede.

Ik doe een gift

Toon items op tag: Zuid Soedan

Bryony Jones ontvangt de Trevor Blackburn Award voor haar bijdrage aan dierengezondheid in Afrika

24 december 2015

Op 24 september heeft de British Veterinary Association bekend gemaakt dat Bryony Jones de Trevor Blackburn Award ontvangt. Jones, die voor Dierenartsen Zonder Grenzen werkte in Zuid-Soedan, krijgt zo erkenning voor haar belangrijke bijdrage aan dierengezondheid en -welzijn in Afrika, en voor de impact van haar werk in de bestrijding van dierziekten. Haar werk voor Dierenartsen Zonder Grenzen droeg onder andere bij tot de uitroeiing van de runderpest in Soedan tijdens de burgeroorlog van 1983 tot 2005.

Lees meer...

Derde verjaardag van het uitroeien van de runderpest

28 juni 2014

Op zaterdag 28 juni vieren we de derde verjaardag van het uitroeien van de runderpest. Op 28 juni 2011 verklaarde de internationale gemeenschap de wereld officieel vrij van runderpest. De besmettelijke virusziekte kwam toen al enkele jaren niet meer voor.

Lees meer...

Wereldbank publiceert rapport over klimaatverandering en dierengezondheid

10 juli 2014

Samen met een groep internationale experts op vlak van gezondheid van mens en dier, droeg Dierenartsen Zonder Grenzen bij aan een rapport van de Wereldbank, met als titel “Reducing Climate Sensitive Disease Risks”.

Lees meer...

In 2013 haalde uw steun mensen uit de armoede

31 maart 2014

"We bouwen een betere toekomst voor iedereen door mensen de vrijheid en kansen te geven om een betere toekomst te bouwen voor zichzelf en hun families." Deze wijze woorden komen van Melinda Gates, de vrouw van Microsoft-oprichter Bill Gates. Ook Dierenartsen Zonder Grenzen schaart zich achter dit motto. Met uw steun en inzet konden duizenden veehoudersgezinnen een beter leven opbouwen in 2013. Hier volgt een kort overzicht van enkele verwezenlijkingen die u mee mogelijk maakte!

Lees meer...

Op projectbezoek in Zuid-Soedan

05 maart 2014

Onze directeur Joep van Mierlo was in Oost-Afrika om een aantal van onze projecten te bezoeken. Tijdens zijn reis bezocht hij projecten in Kenia, onder meer in de regio van het vluchtelingenkamp Dabaab, maar hij reisde ook door naar Zuid-Soedan. Dierenartsen Zonder Grenzen ondersteunt er de lokale bevolking door de infrastructuur voor de verwerking van veeteeltproducten te verbeteren.

Lees meer...

Zuid-Soedanese veehouders hebben dringend hulp nodig

03 februari 2014

Na een relatief lange periode van rust, flakkerde eind vorig jaar het geweld in Zuid-Soedan opnieuw op. De lokale bevolking lijdt enorm. Honderdduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen, naar de buurlanden of naar veiligere gebieden. Wie blijft, probeert zich zo goed en zo kwaad als het gaat staande te houden.

Lees meer...

Update Zuid-Soedan: "Twee van onze basissen zijn geplunderd"

14 januari 2014

David Wani, landenverantwoordelijke in Juba voor Dierenartsen Zonder Grenzen, houdt ons nog steeds op de hoogte van de veiligheidssituatie in Zuid-Soedan. De beloofde onderhandelingen tussen regering en rebellen blijven tot nu toe zonder resultaat. Ook voor ons personeel wordt de situatie steeds moeilijker. “Our two bases in Jonglei and Upper Nile were looted.”

Lees meer...

Zuid-Soedan: aan de slag in een conflictzone

05 januari 2015

Eind 2013 flakkerde in Zuid-Soedan het geweld op. Meer dan 646 000 mensen zouden intussen hun huizen ontvlucht zijn. Werken onder zulke omstandigheden is niet gemakkelijk. Hoe gaan de collega's op het terrein daarmee om? “Als er na een bombardement geen slachtoffers waren, ging het leven al gauw weer zijn gewone gang,” zegt Francis Karani. Hij werkte tijdens de burgeroorlog in Soedan voor Dierenartsen Zonder Grenzen.

Lees meer...

Update van de veiligheidssituatie in Zuid-Soedan

03 januari 2014

David Wani, landenverantwoordelijke in Juba voor Dierenartsen Zonder Grenzen, geeft ons een update van de veiligheidssituatie in Zuid-Soedan. "The security situation in Juba is calm. The curfew which was up to 6:00 pm is slowly being lifted up to 8:00 pm."

Lees meer...

"Conflict in Zuid-Soedan heeft momenteel geen invloed op ons werk"

24 december 2013

David Wani, landenverantwoordelijke in Juba voor Dierenartsen Zonder Grenzen, houdt ons op de hoogte van de veiligheidssituatie in Zuid-Soedan. Het land werd recent opgeschrikt door een mislukte staatsgreep. Dit leidde tot gevechten in Juba en in Bor, in de Jonglei provincie. Secretaris-generaal Ban Ki-moon van de Verenigde Naties heeft ondertussen laten weten dat hij extra VN-troepen wil inzetten in het conflictgebied om te vermijden dat het geweld verder escaleert en uitmondt in een burgeroorlog.

Lees meer...
Pagina 1 van 3