In Afrika leven miljoenen mensen van hun vee. Maar de dierengezondheidszorg is er vaak ontoereikend. Wanneer mensen hun kudde verliezen door ziekte, droogte of conflict, verliezen ze alles: hun trots, cultuur, spaargeld en voedsel. Door het vee te verzorgen en de productie te verbeteren, strijdt Dierenartsen Zonder Grenzen samen met de lokale bevolking tegen honger en armoede.

Ik doe een gift

In 2013 haalde uw steun mensen uit de armoede

"We bouwen een betere toekomst voor iedereen door mensen de vrijheid en kansen te geven om een betere toekomst te bouwen voor zichzelf en hun families." Deze wijze woorden komen van Melinda Gates, de vrouw van Microsoft-oprichter Bill Gates. Ook Dierenartsen Zonder Grenzen schaart zich achter dit motto. Met uw steun en inzet konden duizenden veehoudersgezinnen een beter leven opbouwen in 2013. Hier volgt een kort overzicht van enkele verwezenlijkingen die u mee mogelijk maakte!

Rwanda: kleine dieren, grote impact2014-Marie-Alice-Murekeyisoni

In de districten Huye en Nyanza konden 594 gezinnen een nieuwe start maken en zich uit de diepe armoede werken. U hielp ons 847 geiten en 244 konijnen uitdelen.

"Vroeger aten we met moeite een keer per dag. We hadden weinig hoop voor de toekomst. Sinds ik konijnen kreeg, heb ik er al een mooi aantal kunnen verkopen. Dankzij dat inkomen kan mijn gezin elke dag 2 maaltijden eten. Mijn zoontje gaat nu ook naar school en we hebben ons zelfs kunnen aansluiten bij een mutualiteit."

Marie Alice Murekeyisoni kreeg van Dierenartsen Zonder Grenzen 3 konijnen en 2 geiten. Vandaag heeft ze 17 konijnen, 3 geiten en zelfs 2 varkens!

DR Congo: konijnen, geiten en schapen

In Oost-Congo konden meer dan duizend kinderen, vrouwen en mannen zich uit de diepe armoede werken dankzij 2.688 konijnen en 533 schapen en geiten, plus de nodige hokken, drink- en eetbakken. Zo veranderde u hun leven! Onze lokale medewerkers volgen alle gezinnen een jaar lang op, zodat ze de tijd hebben om de kleinveeteelt goed onder de knie te krijgen. Nadien kunnen ze hun activiteiten helemaal zelfstandig verderzetten.

Ook de gezondheid van kippen blijft een prioriteit in Noord-Kivu. In 2013 vaccineerden onze lokale dierenverzorgers maar liefst 40.166 kippen tegen de ziekte van Newcastle!

Niger: materiaal voor 107 dierenverzorgers

Niger

Dankzij uw steun hebben 90.000 Nigerese veehoudersgezinnen sinds vorig jaar toegang tot de levensreddende diensten van drie dierenartsenpraktijken in de departementen Doutchi, Guidan Roumdji en Mayahi. U zorgde ervoor dat 107 dierenverzorgers het materiaal en de opleidingen kregen die ze nodig hebben om in hun buurt aan de slag te gaan. Elk van hen kreeg een dokterstas, een automatische spuit voor vaccinaties en een koelbox om medicijnen te bewaren. U schonk hen ook materiaal om zieke en gewonde dieren te kunnen verzorgen. Ten slotte heeft elke dierenverzorger een vormingspakket met educatieve tekeningen op zak. Zo kunnen zij de (vaak analfabete) veehouders leren hoe ze hun dieren het best verzorgen.

Lees enkele getuigenissen van dierenverzorgers in Niger of schenk een Nigerese man of vrouw een opleiding tot dierenverzorger voor maar 250 euro.

In Niger hielp u het voorbije jaar ook gezinnen die al hun vee verloren hadden door verwoestende overstromingen. Zo deelden we in het dorp Tizegorou 200 geiten uit. Bekijk in het album onderaan de pagina hoe het er op zo’n dag aan toegaat in het dorp.

Burkina Faso: noodhulp aan vluchtelingen

Met uw steun vaccineerden onze dierenverzorgers maar liefst 47.665 dieren in de vluchtelingenkampen in het noorden van Burkina Faso, waar sinds 2012 vele Malinese veehouders noodgedwongen verblijven met hun kudde. Zo behoedde u 15.147 koeien, 9.624 schapen en 22.894 geiten voor ziekte en sterfte. En zo konden meer dan 1.500 gezinnen hun belangrijkste bron van voedsel en inkomsten veiligstellen.

Omdat het schaarse water en grasland nabij de kampen niet alle dieren van voedsel kon voorzien, deelden we ook veevoer uit. Op deze manier hielp u het voorbije jaar 1.000 gevluchte Malinese gezinnen en 250 Burkinese veehoudersgezinnen die in de buurt van de kampen wonen. Elk gezin kreeg maximaal 4 zakken van 50 kg veevoer, afhankelijk van het aantal dieren dat ze bezitten. Zo hadden hun dieren vorig jaar voldoende te eten en bleven ze voldoende melk produceren.

Kenia: betere weerbaarheid tegen de klimaatgrillen

In 2013 hielp u 356 mannen en vrouwen opnieuw een kudde opbouwen. Ze hadden al hun dieren verloren door verwoestende overstromingen tijdens het regenseizoen. Zo kregen ze in totaal 1.780 geiten en schapen, of 2 mannetjes en 3 vrouwtjes per gezin. Dankzij uw giften konden we ook zaaigoed (maïs, kafferkoren, tomaten…) geven aan 1.200 families van wie de gewassen door overstromingen vernietigd waren.

Bovendien konden onze Keniaanse dierenverzorgers van augustus tot november alleen al 188.400 dieren behandelen en ontwormen. Zo zijn 1.555 gezinnen zeker dat hun kudde gezond blijft.

2014-kenia-bijen

We proberen de moeilijke levensomstandigheden van de veehouders ook op andere manieren te verbeteren. Door de honingproductie te ondersteunen, bijvoorbeeld.

In 2013 schonk u 60 bijenkorven aan 11 verenigingen van veehouders. Op die manier kunnen 369 veehouders hun inkomsten en voeding diversifiëren. Ze zijn nu minder kwetsbaar als ze hun kudde zouden verliezen bij natuurrampen zoals uitzonderlijke droogte of overstromingen. Enkele veehouders uit Lokapel poseerden alvast trots bij hun bijenkorven.

Zuid-Soedan: vaccinatie en behandeling

Vorig jaar vaccineerden en behandelden onze lokale dierenverzorgers met uw steun maar liefst 176.565 dieren tegen dodelijke ziektes zoals de besmettelijke longontsteking bij runderen en geiten, pasteurellose, boutvuur, miltvuur en PPR (de pest van kleine herkauwers). In Zuid-Soedan, waar zoveel mensen van de veeteelt leven, is dierengezondheidszorg van levensbelang. We sensibiliseren daarom de veehouders over de ziektes die bij de kuddes de ergste ravage aanrichten en moedigen hen aan om hun kudde te laten vaccineren.

Daarnaast verzorgden onze medewerkers 2.095 koeien die besmet waren met East Coast Fever, een dodelijke ziekte die door teken overgedragen wordt. De dierenverzorgers behandelden ook 4.510 dieren preventief met een spray tegen parasieten. Deze spray schakelt besmette teken uit voor ze kunnen toeslaan. Zo blijft het vee gezond. En als de dieren gezond zijn, zijn de mensen dat ook!

U helpt ons bergen verzetten

Natuurlijk zijn deze prachtige resultaten alleen mogelijk dankzij de steun van vele schenkers en sympathisanten, zoals u. Hartelijk bedankt om uw warm hart te tonen! Uw steun is en blijft onmisbaar. Daarom willen we in 2014 samen met u het verschil blijven maken.

Samen moeten we blijven streven naar een betere wereld, want talloze veehoudersgezinnen leven nog steeds in schrijnende armoede. Ouders kunnen de touwtjes nauwelijks aan elkaar knopen en hun kinderen zijn ernstig ondervoed. Onze dierenartsen willen ook hen de kans geven om een menswaardig bestaan op te bouwen. Dit jaar breiden we bovendien onze activiteiten uit naar Burundi! We zullen er, net zoals in de buurlanden Rwanda en DR Congo, kleinvee uitdelen aan de allerarmsten. Wilt u hen helpen? Doe nu een gift!