In Afrika leven miljoenen mensen van hun vee. Maar de dierengezondheidszorg is er vaak ontoereikend. Wanneer mensen hun kudde verliezen door ziekte, droogte of conflict, verliezen ze alles: hun trots, cultuur, spaargeld en voedsel. Door het vee te verzorgen en de productie te verbeteren, strijdt Dierenartsen Zonder Grenzen samen met de lokale bevolking tegen honger en armoede.

Ik doe een gift

Werelddierendag: lang leve geiten!

Elke jaar zetten we onze dieren in de bloemetjes op 4 oktober, Werelddierendag. Groot of klein, ze maken deel uit van onze familie. In België kennen we vooral schattige en pluizige huisdieren. Maar wist je dat dieren in Afrika ook daadwerkelijk hele dorpen uit de ellende halen?

Neem nu Rwanda. In het zuiden van het land leeft meer dan de helft van de bevolking in diepe armoede. Ze proberen te overleven in extreme omstandigheden. Zoals Mugabo. Mugabo is een vierjarig jongetje dat samen met zijn vader, broer en twee zusjes in Rwanda woont. Mugabo’s vader Jean-Baptiste kan zijn 3 kinderen nauwelijks onderhouden. Hij heeft enkel een klein onvruchtbaar stukje land en geen mest. Zijn akker brengt nauwelijks iets te eten voort. Het gezin leeft hierdoor in extreme armoede, er is onvoldoende geld voor voedsel.

Als ze geluk hebben, krijgen Mugabo en zijn broer en zusjes één schamele ‘maaltijd’ per dag: een handvol bananen of maniokpuree. Ze helpen hun vader waar ze kunnen: met het zoeken van brandhout en water, met het klaarmaken van eten, met het bewerken van het land… Dit harde werk en het gebrek aan vitaminen en eiwitten put hen uit. Mugabo en zijn broer en zusjes zijn dan ook ondervoed. 

De oplossing? Geiten!

Door een gezin als Mugabo twee geiten te geven, kan u hen een betere toekomst geven. Geiten? Jazeker! Dierenartsen Zonder Grenzen kan met uw steun dit kansarme gezin twee gezonde geiten schenken. Een volwassen geit werpt in het beste geval om de zes maanden 1 tot 2 jonge geitjes, die op hun beurt na één jaar ook drachtig worden. Op korte tijd heeft het gezin dus een kleine kudde. 

Onze dierenartsen tonen ook hoe het gezin de dieren moet verzorgen. Ze leren hen hoe ze op hun woonerf een moestuin met groenten kunnen aanleggen en bemesten met de mest van hun geiten. Zo krijgen de kinderen meer groenten op hun bord, essentieel voor een evenwichtige groei! Door de mest kan hun akker wel tien keer meer maïs opbrengen, en dus meer voeding en inkomsten voor het gezin.

Bovendien geeft elk gezin dat geiten heeft gekregen op zijn beurt de eerste 2 nakomelingen aan een ander gezin in nood. Zo ontstaat er een stevige keten van solidariteit. 

Als u 2 geiten schenkt aan een arm Rwandees gezin, geeft u hen een beter leven en een duurzame uitweg uit de armoede. En dankzij de solidariteitsketen helpt u een heel dorp! Kan u zich een beter cadeau inbeelden op Werelddierendag?

Doe vandaag nog een gift voor Werelddierendag