In Afrika leven miljoenen mensen van hun vee. Maar de dierengezondheidszorg is er vaak ontoereikend. Wanneer mensen hun kudde verliezen door ziekte, droogte of conflict, verliezen ze alles: hun trots, cultuur, spaargeld en voedsel. Door het vee te verzorgen en de productie te verbeteren, strijdt Dierenartsen Zonder Grenzen samen met de lokale bevolking tegen honger en armoede.

Ik doe een gift

Zuid-Soedanese veehouders hebben dringend hulp nodig

Na een relatief lange periode van rust, flakkerde eind vorig jaar het geweld in Zuid-Soedan opnieuw op. De lokale bevolking lijdt enorm. Honderdduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen, naar de buurlanden of naar veiligere gebieden. Wie blijft, probeert zich zo goed en zo kwaad als het gaat staande te houden.

Niet alleen de vluchtelingen hebben hulp nodig, maar ook de mensen die beslissen om te blijven. Het zijn gewone mensen, die balanceren op de rand van de extreme armoede. Ook zij proberen te overleven. Aangezien het overgrote deel van de Zuid-Soedanese bevolking voor zijn inkomen afhankelijk is van de veeteelt, is een goede dierengezondheid op momenten als deze van levensbelang.

Ravage door epidemieën

Maar niets ontziende epidemieën zoals boutvuur, miltvuur en pasteurellose bedreigen de dieren van duizenden veehouders. Door deze besmettelijke en dodelijke dierziektes kunnen gezinnen op een paar weken tijd hun volledige kudde kwijtraken. Als de dieren sterven, hebben deze families geen inkomen en geen voedsel meer. Er is geen melk en vlees meer voor de kinderen, maar ook geen geld om groenten te kopen of een dokter te betalen als één van hen ziek wordt.

Een vaccin redt levens

Door de kudde te vaccineren, kunnen we catastrofes voorkomen. Maar in de huidige situatie is dat niet gemakkelijk. Door het geweld hebben we op enkele locaties onze vaccinatieprojecten tijdelijk on hold moeten zetten. De veiligheid van ons lokale personeel was er niet meer gegarandeerd. Op de plaatsen waar de situatie iets minder gevaarlijk is, werken we door. Met uw steun. En zodra de situatie in de andere gebieden verbetert, gaan onze dierenverzorgers ook daar weer aan het werk.

Help ons om de vaccinatiecampagne in Zuid-Soedan verder te zetten. Door het vee gezond te houden, redt u mensenlevens. Help mee een catastrofe voorkomen en doe een gift.

Met uw steun vaccineren onze lokale dierenverzorgers het bedreigde vee. Schenkt u 40 euro, dan kunnen onze dierenartsen de kudde van 1 gezin inenten! Als u 80 euro schenkt, helpt u de dieren van 2 gezinnen. Zo houdt u de meest voorkomende epidemieën tegen.