In Afrika leven miljoenen mensen van hun vee. Maar de dierengezondheidszorg is er vaak ontoereikend. Wanneer mensen hun kudde verliezen door ziekte, droogte of conflict, verliezen ze alles: hun trots, cultuur, spaargeld en voedsel. Door het vee te verzorgen en de productie te verbeteren, strijdt Dierenartsen Zonder Grenzen samen met de lokale bevolking tegen honger en armoede.

Ik doe een gift

Op de bres voor Malinese vluchtelingen in Burkina Faso

Sinds de start van het conflict in het noorden van Mali zijn honderdduizenden mensen op de vlucht geslagen. Onder hen vele veehouders, die hun kuddes hebben meegenomen. Dierenartsen Zonder Grenzen ondersteunt de Malinese veehouders en hun kuddes die gevlucht zijn naar het noorden van Burkina Faso. Door het vee te vaccineren en ervoor te zorgen dat ze voldoende voer en grasland hebben, ondersteunt Dierenartsen Zonder Grenzen de veehouders, die afhankelijk zijn van hun dieren voor melk en inkomsten.

In januari 2012 braken onlusten uit in het noorden van Mali. Het leger, gefrustreerd door een gebrek aan actie van de zittende president, pleegde een staatsgreep. Radicale islamistische groeperingen maakten gebruik van de verwarring en voerden met geweld de sharia in in het noorden van het land. Door een buitenlandse militaire interventie, onder leiding van Frankrijk, werden de rebellen uit het gebied verjaagd. Maar ook vandaag blijft het er nog onveilig door gewelddadige aanslagen.

Sinds de start van het conflict zijn meer dan 170.000 Malinezen naar de omringende landen gevlucht. In Burkina Faso bevinden zich zo'n 50.000 vluchtelingen, verspreid over drie vluchtelingenkampen: Goudebo, Mentao en Sag-nionionio. Onder hen vele veehouders, die hun kuddes hebben meegenomen en afhankelijk zijn van de veeteelt voor voeding (melk) en inkomsten.

Meer dan 50.000 gevluchte dieren vaccineren

Dierenartsen Zonder Grenzen heeft, in opdracht van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR, het aantal gevluchte dieren geteld in het noorden van Burkina Faso. Op de dag van vandaag bevinden zich meer dan 50.000 dieren in de vluchtelingenkampen. Door de lange afstanden en het gebrek aan water en grasland door het droogseizoen zijn de gevluchte kuddes sterk verzwakt en produceren ze nog maar weinig melk. De komst van de vluchtelingen zorgt bovendien voor nog meer druk op het schaarse water en grasland, wat tot conflicten met de lokale inwoners leidt.

geiten vaccineren in Burkina FasoIn deze moeilijke context probeert Dierenartsen Zonder Grenzen de gevluchte veehouders te helpen. Ten eerste door hen toegang te geven tot dierengezondheidszorg, die eerst niet voorhanden was in de vluchtelingenkampen. Zo ondersteunen we lokale dierenartsen en dierenverzorgers om de dieren van de vluchtelingen te vaccineren en te verzorgen. De veehouders krijgen ook training over veeteelttechnieken en het strategisch voeren van hun dieren, zodat ze meer melk geven.

Daarnaast brengen we vertegenwoordigers van de vluchtelingen en lokale dorpelingen bijeen om afspraken te maken rond het gezamenlijke gebruik van weiden en waterbronnen. Zo bevorderen we de mobiliteit van de dieren en verspreiden we de druk op de natuurlijke bronnen in de omgeving. En zo vermijden we conflicten tussen de vluchtelingen en lokale veehouders.

Gezonde dieren, gezonde mensen

Door ervoor te zorgen dat het vee gezond is en goed gevoerd wordt, produceren de dieren meer melk en zijn er geen sterftes door ziekte of stress. Het gebrek aan veevoer veroorzaakt namelijk stress onder de dieren met als gevolg miskramen, minder melkproductie en zelfs sterfte. En een gezonde kudde versterkt de voedselzekerheid en de veerkracht van de veehouders, en dus ook hun gezondheid!

Wilt u helpen?

Wilt u de Malinese veehouders in de vluchtelingenkampen van Burkina Faso helpen door hun kuddes gezond te houden? Doe dan nu een gift van € 40. Hiermee kunnen onze dierenartsen:

  • 36 runderen inenten tegen pasteurellose, longontsteking (CBPP) en boutvuur;
  • of 55 schapen of geiten inenten tegen pasteurellose en behandelen tegen parasieten;
  • of 55 dromedarissen inenten tegen pasteurellose en behandelen tegen parasieten.