In Afrika leven miljoenen mensen van hun vee. Maar de dierengezondheidszorg is er vaak ontoereikend. Wanneer mensen hun kudde verliezen door ziekte, droogte of conflict, verliezen ze alles: hun trots, cultuur, spaargeld en voedsel. Door het vee te verzorgen en de productie te verbeteren, strijdt Dierenartsen Zonder Grenzen samen met de lokale bevolking tegen honger en armoede.

Ik doe een gift

VS-ambassadeur bezoekt Dierenartsen Zonder Grenzen in Niger

David J. Lane, Amerikaanse ambassadeur bij de VN-agentschappen in Rome, heeft in september 2012 het Likes-project van Dierenartsen Zonder Grenzen bezocht in Niger. "Wat jullie hier doen, is fantastisch werk", vertelde hij aan het einde van zijn bezoek. Door o.a. dierengezondheidszorg te voorzien en boeren te betalen voor het herstellen van grasland, vermijdt Dierenartsen Zonder Grenzen veesterfte en zorgt de ngo dat veehouders hun dieren in crisissituaties niet aan zwakke prijzen verkopen.

Het departement van Tera, ten noordwesten van Niamey, wordt op het vlak van voedselzekerheid als extreem kwetsbaar omschreven door de Nigerese overheid. Veehouders slagen er niet in om zich te herstellen van de voorbije droogtes en voedselcrisissen. Dierenartsen Zonder Grenzen wil dat de inwoners van Tera hun leven terug in handen kunnen nemen.

De ngo doet dit door kleine economische activiteiten te stimuleren, waaronder het aanleggen van voedergewassen. Zo promoot Dierenartsen Zonder Grenzen de productie van echinocloa stagnina (bourgou) aan de oevers van de Nigerrivier. Deze waterplant is uitermate geschikt als veevoer en kan ook verkocht worden. Daarnaast krijgen gezinnen cash geld, zodat ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien en een eigen handeltje kunnen starten. Sommigen kopen geiten voor reproductie en melkconsumptie, anderen hebben een marktkraampje. De gezinnen die cash geld krijgen, volgen een opleiding rond hygiëne en evenwichtige voeding voor hun kinderen (cash for training) of leggen halve maantjes aan zodat grasland en natuur zich kan herstellen (cash for work).

Lane schrijft het volgende op zijn blog: "What I saw is a recent food security concept - resilience is the buzzword - coming to life in the field. For years Niger has been snared in persistent drought and the inability to produce enough food for its population, and the cycle has thus far shown few signs of stopping. Droughts and subsequent humanitarian emergencies in 2005, 2010, and now 2012, have left Nigeriens less and less prepared for the next, inevitable crisis. This time, aid organizations are making a conscious effort to break that cycle by combining emergency support with longer-term development objectives. The resilience efforts I saw in Niger go beyond immediate food aid and fight the root causes of the current crisis by laying a foundation to better prepare communities for the next one."

"In Niger is vee vaak het belangrijkste bezit van een familie"

Daarnaast ondersteunt Dierenartsen Zonder Grenzen twee privédierenarten in het uitbouwen van een veterinair netwerk, onder andere door het opleiden van zo'n 50 dorpelingen die hen als dierenverzorger zullen bijstaan. Zo kunnen ook de dieren in afgelegen dorpen verzorgd worden.

"In Niger, livestock are often the most valuable asset a family owns. In addition to being a source of food, they are a valuable cash asset. And yet, when small farmers don't grow enough food in a given season - as has happened in this most recent drought - families tend to sell their livestock to purchase food, which may satisfy their immediate needs but leaves them that much more vulnerable the next time hunger strikes. With this in mind, the UN Food and Agriculture Organization (FAO), the United States Agency for International Development (USAID), Vétérinaires Sans Frontières Belgium, and the Nigerien government have joined forces to train veterinary technicians to ensure healthier livestock and expand each family's holdings. I visited one of these training centers, "graduating" a handful of technicians from their first course on oral medicines. Each technician I met is now responsible for administering needed support to farmers within a 10-kilometer radius. They each received initial packs of medicines, which they will sell to farmers - keeping the net cash they receive as their salary. This "for-local-profit" structure makes the program ultimately self-perpetuating, benefiting the veterinary technicians in proportion to how well they provide for their community.

Crucially, this project ensures that families' livestock will be healthier after a crisis. While the emphasis in a traditional emergency response program is on feeding the people - not the animals - this coordinated effort works to ensure the survival of Nigeriens' most valuable asset. Because once the crisis is over, these people will need their animals to survive."

De tweede fase van het Likes-noodhulpproject, gesubsidieerd door USAID, is in februari 2012 gestart en loopt op 31 mei 2013 teneinde.

Lees de volledige blog van David J. Lane