In Afrika leven miljoenen mensen van hun vee. Maar de dierengezondheidszorg is er vaak ontoereikend. Wanneer mensen hun kudde verliezen door ziekte, droogte of conflict, verliezen ze alles: hun trots, cultuur, spaargeld en voedsel. Door het vee te verzorgen en de productie te verbeteren, strijdt Dierenartsen Zonder Grenzen samen met de lokale bevolking tegen honger en armoede.

Ik doe een gift

 • Dierengezondheidszorg

  De dierengezondheidszorg in uitgestrekte landelijke gebieden in Afrika is vaak ontoereikend voor een optimale gezondheid van de kuddes. Het is dan ook van essentieel belang voor de veeteelt om een veterinair netwerk uit te bouwen. We stimuleren privédierenartsen om een praktijk op te starten op het platteland, we leiden veehouders op tot dierenverzorgers en we ondersteunen nationale en lokale overheidsinstanties bevoegd voor veeteelt. Dit netwerk staat in voor de gezondheid van de dieren en maakt de veehouders o.a. bewust voor preventieve en curatieve dierenverzorging, kwaliteitsvoer en het opslaan van voorraden veevoer.

 • Handel

  In Sub-Sahara-Afrika leeft 80% van de bevolking van de veeteelt. Het is de belangrijkste motor van de lokale economie. Door de dierlijke productie en de toegang tot veemarkten te verbeteren, strijden we tegen honger en armoede. We maken veehouders bewust voor een betere hygiëne tijdens het melken en ondersteunen lokale coöperatieven die zuivelproducten op de markt brengen. We stimuleren agro-veehouders om de mest van hun vee te gebruiken op hun akkers en zo hun groenten- en fruitproductie te verhogen. We ondersteunen ook dorpen in het oprichten van gemeenschapsbanken, die microkredieten toekennen aan hun leden voor inkomensgenererende activiteiten.

 • Opleiding

  Door participatieve en praktijkgerichte opleidingen, waarbij traditionele kennis aangevuld wordt met nieuwe inzichten, kunnen de Afrikaanse veehouders hun toekomst beter in handen nemen. Ze leren ziektes herkennen en behandelen, ze leren lezen, schrijven en rekenen, ze leren onderhandelen, ze leren hoe een boekhouding bij te houden, ze leren hoe hun dieren het best te voeden, ze leren hoe hun productie te vergroten...

 • Vrouwen

  Vrouwen zijn belangrijk voor de lokale economie en het gezin, maar krijgen in vele Afrikaanse landen niet de kans om zich te ontplooien. De rollen van vrouwen en mannen zijn strikt afgebakend, ook op het vlak van veeteelt. Over bepaalde dieren heeft ze eigendomsrecht, over andere enkel gebruiksrecht. We ondersteunen vrouwen door hun waardigheid en economische onafhankelijkheid te vergroten via de veeteelt, onder andere via microkredieten, opleidingen en het uitdelen van kleinvee.

 • Dieren

  Grootvee (runderen, kamelen) en kleinvee (geiten, schapen, varkens, kippen, cavia’s, konijnen) zijn een bron van voedsel en inkomsten. Ze zijn van belang voor de lokale economie en de voedselzekerheid. Ze dienen als trekkracht op het veld, voor vervoer en voor bemesting van de akkers. Vee is sociaal belangrijk, onder andere als bruidsprijs of voor religieuze vieringen. Wanneer mensen hun kudde verliezen, verliezen ze hun trots, cultuur, spaarpot en supermarkt. Door het vee te verzorgen en hun productie te verhogen, gaan we samen met de lokale bevolking de strijd aan tegen honger en armoede.

In Congo bouwen konijnen aan een betere voedselzekerheid voor kansarme families

07 april 2016

Konijnen zorgen voor eiwitrijk vlees, maar ook – en vooral – voor inkomsten. Door af en toe een konijn te verkopen, is er geld voor voedsel, de dokter en zelfs om naar school te gaan. Talrijke Congolese families krijgen zo toegang tot voldoende en gezond voedsel. Ze kunnen meer dan één maaltijd per dag eten en hun kinderen zijn niet langer ondervoed.

Lees meer...

In Oost-Congo redden konijnen levens

28 april 2014

Elke dag opnieuw vechten kansarme gezinnen in Oost-Congo tegen honger en armoede. Hun kinderen zijn ondervoed. Zij zijn onschuldige slachtoffers van de bittere armoede in de regio. Daarom schenkt Dierenartsen Zonder Grenzen in Oost-Congo konijnen aan kansarme gezinnen. De dieren zijn de eerste stap naar een waardig bestaan.

Lees meer...

In 2013 haalde uw steun mensen uit de armoede

31 maart 2014 -

"We bouwen een betere toekomst voor iedereen door mensen de vrijheid en kansen te geven om een betere toekomst te bouwen voor zichzelf en hun families." Deze wijze woorden komen van Melinda Gates, de vrouw van Microsoft-oprichter Bill Gates. Ook Dierenartsen Zonder Grenzen schaart zich achter dit motto. Met uw steun en inzet konden duizenden veehoudersgezinnen een beter leven opbouwen in 2013. Hier volgt een kort overzicht van enkele verwezenlijkingen die u mee mogelijk maakte!

Lees meer...
Blog

Workshop financiën in Centraal-Afrika

Geschreven door Françoise Tran Dai op 26 februari 2014 -

Vorige week vertrokken twee collega's van de boekhouding naar Butare in Rwanda, om er een financiële workshop te geven aan een aantal collega's uit Rwanda en Oost-Congo. Ze willen deze foto's graag met u delen.

Lees meer...
Blog

De hoop en toekomst van Afrika

Geschreven door Joep van Mierlo op 10 juli 2013

Onze directeur Joep van Mierlo was in Centraal-Afrika om onze projecten te bezoeken. Hij hield een blog bij. "Ik heb voor het eerst in bijna twee weken even de tijd om iets neer te schrijven. Na veel administratieve prioriteiten en gelukkig ook technische en organisatorische workshops in Brussel en in het veld, ben ik twee weken op bezoek geweest bij onze projecten in Afrika."

Lees meer...