In Afrika leven miljoenen mensen van hun vee. Maar de dierengezondheidszorg is er vaak ontoereikend. Wanneer mensen hun kudde verliezen door ziekte, droogte of conflict, verliezen ze alles: hun trots, cultuur, spaargeld en voedsel. Door het vee te verzorgen en de productie te verbeteren, strijdt Dierenartsen Zonder Grenzen samen met de lokale bevolking tegen honger en armoede.

Ik doe een gift

Legaten

Met een legaat kan u ons blijven steunen, ook als u er niet meer bent. Zo blijft u meebouwen aan een rechtvaardige wereld zonder honger en armoede, waarin toekomstige generaties een menswaardig leven kunnen leiden in harmonie met hun dieren en de natuur.

U kan in uw testament een legaat opnemen voor een deel of voor een geheel van uw bezittingen ten gunste van Dierenartsen Zonder Grenzen.

  • Hebt u geen reservataire erfgenamen (kinderen of ouders), dan kunt u Dierenartsen Zonder Grenzen in uw testament opnemen via een algemeen legaat. Als u geen testament opstelt, gaat uw nalatenschap volledig naar de staat.
  • Hebt u wél reservataire erfgenamen (kinderen of ouders), dan kan u een deel van uw erfenis aan Dierenartsen Zonder Grenzen nalaten via een duo-legaat. In dit geval betaalt de organisatie alle successierechten, dus ook van de andere erfgenamen.

Successierechten

Als vzw die fiscale attesten mag uitreiken, betaalt Dierenartsen Zonder Grenzen lagere successierechten: 8,5% in Vlaanderen, 12,5% in Brussel en 7,00% in Wallonië. U bent er dus zeker van dat - ongeacht het nagelaten bedrag - het grootste deel van uw vermogen ook echt naar het goede doel van uw keuze gaat.

Duo-legaat

Bij het duo-legaat laat u een deel van uw bezitting na aan Dierenartsen Zonder Grenzen en een ander deel aan uw erfgenamen. Deze formule kan fiscaal bijzonder interessant zijn als uw erfgenamen hoge successierechten moeten betalen. Want, in tegenstelling tot bij een gewoon legaat, betaalt de organisatie alle successierechten.

Het tarief van de erfenisrechten op het gedeelte van de erfgenaam hangt af van de grootte van het nagelaten vermogen en van de verwantschap tussen de overledene en zijn/haar erfgenaam. Hoe groter het nagelaten vermogen, hoe hoger het tarief. En directe erfgenamen, zoals naaste familie, betalen minder successierechten dan verre familie of erfgenamen die geen familieband hebben met de overledene. Een neef of nicht, een vriend of vriendin moet dus een groot deel van de erfenis afstaan aan de belastingen, tenzij u een deel van uw erfenis aan Dierenartsen Zonder Grenzen nalaat en wij de successierechten van uw verre erfgenaam betalen.

Hoe begin ik eraan?

Als u overweegt (een deel van) uw vermogen aan Dierenartsen Zonder Grenzen na te laten, kunnen we u in contact brengen met een onafhankelijke jurist, die in alle discretie een berekening op maat maakt vooraleer u een notaris raadpleegt. Heeft u vragen? Neem in alle vertrouwen contact op met Aude Delcoigne, verantwoordelijk voor legaten en schenkersrelaties op 02/240 49 54.